Ocenenie za rok 2010

Zlatý záchranársky kríž za rok 2010

1. Záchranársky čin laickej verejnosti

1.5. Záchrana životov a majetku pri zosuvoch – ZZK

Nominovany: Tým Občanske sdruženie Mrak

Kedy sa čin stal: jún 2010
Kde sa čin stal: Nižná Myšľa
Popis činu:

Záchranné práce organizovali dva a pol týždňa , 24 hodín denne. Spali 2- 3 hodiny denne v požiarnej zbrojnici. Zvolávali sa prostredníctvom mobilných telefónov, zháňali si autá, benzín i čerpadlá. Všetko za vlastné peniaze. V čase keď mali sedieť v škole, prešli školou života. Z padajúcich domov vyťahovali šokujúcich ľudí a vynášali ich majetok z domov a z rozpadnutých obydlí, sťahovali ich majetok napriek tomu, že hrozilo zrútenie domov. Vo chvíľke voľna chodili čerpať vodu do zaplavených domov. V čase vypúšťania vodnej nádrže Ružín chodili plniť vrecia. V noci organizovali strážnu službu proti rabovaniu. Po týždni záchranných prác im poskytlo materiálnu pomoc mesto Košice. Práce trvali dva a pol týždňa. Chlapci to organizovali len vo vlastnej réžii za pomoci obce a v rámci svojich schopností. Ulice a cesty boli úplne zdemolované a po prejazdných cestách sa tvorili kolóny všetkého možného, čo malo kolesá a korbu. Na tom sedeli ľudia a odvážali to, čo sa im podarilo zachrániť. Bolo to strašné, ako za vojny. Starí chlapi plakali na uliciach, nikto nevedel čo bude. Mesto Tvrdošín skupinu chlapcov, ktorí svojou statočnosťou zachránili majetok a životy stoviek občanov pozvalo na niekoľkodňový pobyt na Oravice, kde im zabezpečilo program, ubytovanie, stravu a pobyt na termálnych kúpaliskách. Ide o 17 až 20 ročných chlapcov, z ktorých mnohým spadol dom , alebo ho „len“ vytopilo. Prešli si peklom. Dnes už sú člemni IZS,  záchranného zboru východ – Mrak Rescue so sídlom v Košiciach. Podieľajú sa na rôznych záchranných akciách.

Hrdinovia boli nominovaní na návrh občanov obce Tvrdošín. K požiadavke sa pripojil i Červený kríž Košice – vidiek. Požiadavku podporilo i vedenie obce Nižná Myšľa. Na ocenenie sú navrhnutí len tí, ktorí sa dlhodobo a nezištne zúčastnili na záchranárskych prácach.

1.2. Záchrana muža – čestné uznanie

Nominovaný: Simona Gulášová

Kedy sa čin stal: 21. 12. 2010

Kde sa čin stal: Trenčín

Popis činu:

Dňa 21.12. 2010 v čase o 18.30 hod.  bola hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky Trenčín odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne v zložení veliteľ hliadky a vodič: npor. Mgr. Milan Sláviček a nstržm. Jozef Wallach vyslaní operačným dôstojníkom operačného strediska  na preverenie oznámenia na Saratovskú ul. v Trenčíne – sídlisko Juh, kde mal v kríkoch na snehu ležať muž a to už dlhšiu dobu. Po príchode na miesto hliadka PMJ PZ zistila, že na strmom svahu v kríkoch vedľa chodníka ležal nohami dopredu muž staršieho veku, ktorý slabo a ťažko dýchal, celý sa triasol a bol silno podchladený. Na miesto bola privolaná sanitka a záchranári mu poskytli odbornú pomoc a ošetrenie.

Policajnej hliadke sa prihovorila skupina detí, ktorá im oznámila, že jedno z nich volalo na tel. č. 112 a 158. Bola to Simona Gulášová, nar. 4. 2. 1997 v Trenčíne, bytom Trenčín, ul. Jána Halašu 2633/18, ktorá je žiačkou 7. A triedy Základnej školy na ul. Novomestského v Trenčíne.

Menovaná oznámila, že sa na uvedenom svahu sánkovala spolu so svojimi kamarátkami a všimli si, že v kríkoch leží  starší muž, ktorý sa celý sa trasie. Uvedená žiačka neváhala a zo svojho súkromného mobilného telefónu zavolala pomoc. Podľa informácie od zasahujúcich záchranárov by uvedený muž v takom stave nemal šancu prežiť chladnú a mrazivú noc. Zraneným mužom bol Oldrich Panek, nar. 27. 5. 1954, bytom ul. Jána Halašu č.8, Trenčín.

2.    Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov

2.8. Záchrana životov – ZZK

Nominovaní: por. Bc. Vladimír ŠOLC (minulý rok záchranársky čin profesionálneho tímu – záchrana osem ročného chlapca na horskom priechode Dargov)

Kedy sa čin stal: 15. 05. 2010 a 17. 05. 2010

Kde sa čin stal: Košice – okolie

Popisy činov:.

Dňa 15. 05. 2010 bola operačným dôstojníkom Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach – okolie vyslaná hliadka Obvodného oddelenia PZ v Čani v zložení npráp. Barnabáš Šivak a por. Bc. Vladimír Šolc, ktorí boli v tom čase služobne zaradení na OO PZ Čaňa, do obce Skároš č. 227, nakoľko na linku 158 oznámil Ladislav Sebek, byt. Košice, ul. Donská 4, že jeho švagriná Paulína Lukáčová, nar. 1. 10. 1963, bez trvalého pobytu, skočila do studne.

Hliadka po príchode na miesto pozrela do studne a zistila, že p. Lukáčová bola ponorená po krk vo vode a snažila sa udržať na hladine. Ppor. Šolc vošiel do studne, kde ho jednou rukou  pridržiaval npráp. Barnabáš Šivák a druhou rukou zachytil a vytiahol zo studne menovanú. Po vytiahnutí zo studne bola menovanej poskytnutá prvá pomoc, keďže bola v šoku a chcela opätovne skočiť do studne. Cestou operačného dôstojníka bola privolaná rýchla záchranná služba.

Dňa 17. 05. 2010 okolo polnoci bola operačným dôstojníkom Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach – okolie vyslaná hliadka Obvodného oddelenia PZ v Čani v zložení npráp. Barnabáš Šivak a ppor. Bc. Vladimír Šolc, ktorí boli v tom čase služobne zaradení na OO PZ Čaňa a por. Peter Kuchta, služobne zaradený ako psovod oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach – okolie, do obce Sokoľany, odkiaľ na linku 112 oznámil anonym, že chce spáchať samovraždu skokom z mosta do rozbúreného Sokolianskeho potoka. Po príchode hliadky do obce Sokoľany, bol skontrolovaný most v strede obce a priľahlé brehy. Na mieste nebol nikto nájdený. Vďaka dobrej miestnej znalosti sa hliadka presunula do rómskej osady, kde sa nachádza malý mostík cez uvedený potok. Po príchode na miesto bol na zemi pri mostíku nájdený mobilný telefón v tme svetlami. Hliadka kontrolou potoka spozorovala telo neznámej osoby, ktoré unášala voda po ľavej strane potoka v čase povodní – veľká voda. Hliadka dobehla unášanú osobu a v potoku vytvorila ľudskú reťaz, a tak osobu zachytila a vytiahla na breh. Policajt ppor. Bc. Vladimír Šolc bol v reťazi posledný v hlbokej vode. Osoba javila známky života, ale dusila sa, preto jej bola poskytnutá prvá pomoc a bola položená do stabilizovanej polohy na bok a ihneď bola privolaná rýchla zdravotná služba, ktorá si osobu prevzala a previezla do nemocnice.

Osoba bola stotožnená ako  – Róbert Zubko, nar. 22. 1. 1977, trvale bytom Sokoľany č. 211.

Ppor. Vladimír Šolc je v súčasnosti zaradený ako zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Veľká Ida odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach – okolie.

2.3. Dievča zrazené električkou – čestné uznanie

Nominovaný: Zuzana Tašká

Kedy sa čin stal: 17. 9. 2010
Kde sa čin stal: Bratislava, Ružinovská ulica-električková trať
Popis činu:

Dňa 17. 9. 2010 bola cca o 14:00 zrazená električkou pacientka Lucia M./narodená 1994/.Operačné stredisko na miesto zásahu vysiela najbližšiu posádku ZZS-RZP Jégeho, ktorá sa v čase nahlásenia udalosti nachádzala 3 minúty od miesta zásahu.Operátorka nemá od nahlasovateľov dostatok informácií. Udalosť nahlasoval dopravný dispečer v znení: na Ružinovskej je zrazený človek /neudaný vek ani stav pacienta/. Posádka RZP prichádza na miesto zásahu o 14:09. Na električkovej trati leží pacientka Lucia v kaluži krvi. Plače,udáva bolesť celého tela. Posádka v zložení vodič Dušan Lesák a záchranár-špecialista Zuzana Tašká okamžite konali.U pacientky boli preukázané devastačné poranenia oboch dolných končatín, amput.straty na prstoch ľavej dolnej končatiny,hemoragický šok na podklade krvných strát, závažný úraz hlavy /temeno/ a kontúzie oboch horných končatín lokalizované na predlaktiach a ramenách. Záchranár zaisťuje v.jugularis externa l.sin.,po konzultácii podáva volumterapiu Gelofusine,monitoruje EKG /135 pulzov,sinus rytmus/,fotoreakcia +/+,GCS 12.Pacientka bola za asistencie PZ SR naložená na vákuový matrac,aplikovaný krčný límec,podaný O2 maskou,termofólia,neustála komunikácia s pacientkou.Posádka avizuje KOS,ktorá v čase udalosti nemá dostupnú posádku RLP.Okamžite avizujú,že majú zaistenú mladistvú pacientku s diagnózou T07 polytrauma a transportujú ju na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.Operátor avizuje príchod posádky RZP na kliniku.Počas transportu sa stav vedomia zhoršil GCS 9,posádka aplikuje airway,naďalej podáva O2 maskou.Službukonajúca MUDr.Buzášyová preberá od RZP zaistenú pacientku.Posádka referuje kraniokaudálne vyšetrenie, udáva polytraumu a oslabené dýchanie vpravo-všetky stanovené pracovné diagnózy sa potvrdili.Lucia bola na KAIM odovzdaná o 14:27 teda 18 minút od príchodu na miesto zásahu /zlatá hodina pre pacienta/.Lekár KAIM aplikuje do v.jug.externa anestetiká a realizuje intubáciu a následne UVP,pacientka je hospitalizovaná na KAIM.Po hospitalizácii na KAIM bola pacientka preložená na Chirurgickú kliniku DFNsP /pôvodne dg.polytrauma a apalický sy./.Dnes sa podrobuje sérii rehabilitácií v Čilistove a k dátumu 3.2.2011 je platná len dg.polytrauma.Pacientka sa s pomocou učí chodiť,premiestňuje sa na vozíčku,je orientovaná,pri vedomí,komunikuje. Posádka RZP /Dušan Lesák,Zuzana Tašká/ a tím KAIM DFNsP v spoločnej súčinnosti výrazne napomohli k prežitiu i ďalšej kvalite života mladej pacientky.

Posádka dostala poďakovanie od pacientky s textom: “Pozdrav z liečenia posiela a za záchranu života ďakuje Lucka“.Niet čo dodať!
prílohy: Asistencia príslušníkov PZ SR, ktorí eliminovali negatívne vstupy okolostojacich agresívnych by standers /natáčanie posádky do mobilu, verbálne ataky na posádku RZP, odmietnutie poskytnutia prvej pomoci i pomoci na mieste zásahu/.
iné skutočnosti: Posádke bol v januári 2011 doručený ďakovný list od otca pacientky Lucie M., ktorý udáva vďaku za zásah a za to, že mu Luciu vrátili do života.
Prípad mimoriadne závažného stavu polytraumatizovanej pacientky bol vo forme prednášky na odbornom sympóziu prezentovaný ako kazuistika deklarujúca význam efektívneho naplnenia princípu REŤAZE PREŽITIA, ktorá bola v tomto prípade na 100% naplnená.
S tak náročným prípadom /polytrauma detského pacienta/ sa za roky v urgentnej medicíne nestretne ani mnoho lekárov. Oceňujem aj záujem posádky RZP o spätnú väzbu a napredovanie pacientky. Posádka sa opakovane dostavila na KAIM.

3.    Záchranársky čin profesionálneho kolektívu

3.47. Zrútenie trojpodlažnej budovy Základnej školy – ZZK

Kto je nominovaný: Tým OR HaZZ v Michalovciach – kpt. Štefanič Dušan, DiS. , pprap. Greško Peter, npor. Ebský Peter, v npor. Lociha Marek, npor. Peter Max.

Kedy sa čin stal: 27. 7. 2010

Kde sa čin stal: Naciná Ves

Popis činu:

Dňa 27.07.2010 o 13.47 hod. bola na operačné stredisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach nahlásená udalosť: zrútenie trojpodlažnej budovy Základnej školy v obci Naciná Ves s tým, že v sutinách budovy sú zavalené osoby. Po príchode na miesto udalosti bolo občanmi oznámené, že v sutinách budovy sa nachádzajú tri zavalené osoby. Veliteľ zásahu kpt. Štefanič Dušan, DiS. rozdelil zasahujúcu jednotku na dva zásahové úseky. Vstup pod visiace stropné konštrukcie, z  ktorej sa neustále uvoľňovali jej časti bol riskantný, no už pri vstupe do sutín bolo počuť stonajúci hlas zavalenej osoby, ktorá bola približne 30 cm pod sutinami. Ihneď boli začaté práce na vyslobodenie tejto osoby. Po uvoľnení priestoru okolo hlavy a zabezpečení dýchania sa pokračovalo vo vyslobodzovaní tela. Ďalej bolo zistené, že osoba má dolnú končatinu zavalenú betónovým prekladom. Za pomoci hydraulického vyslobodzovacieho náradia HOLMATRO a vzduchových vankúšov bola uvoľnená noha, ktorá  bola pod kolenom  amputovaná pádom stropu. Počas týchto činností bola prehrabaním sutín nájdená aj druhá osoba pod prevalenými stropmi z opačnej strany budovy. Táto osoba mala zakliesnené chodidlo pod prevaleným betónovým stropom a prístup k nej bol možný iba cez vyhrabaný otvor o rozmeroch 60 x 50 cm. Príslušník ppráp. Greško Peter cez tento otvor vliezol  a za pomoci hydraulického vyslobodzovacieho  náradia HOLMATRO a hasičskej  sekerky uvoľnil chodidlo nohy a osoba bola vytiahnutá, naložená na nosidlá a odovzdaná RZP. Následne bol znovu vykonaný prieskum na vyhľadanie tretej osoby a zistenie stability nezrútenej časti budovy určením privolaného statika. Nakoľko ani statik nevedel určiť stabilitu časti budovy  bolo potrebné vykonávať zásah pod neustálym dozorom padajúcich časti stropu. Na vyhľadanie tretej osoby bol privolaný policajný pes. Ďalej bola privolaná ťažká technika  UDS  112, autožeriav Liebher,  UN – nakladač, Land ROVER a 30 príslušníkov na prehrabávanie sutín. V čase 17.58 hod. bola nájdená useknutá končatina prvej zachránenej osoby. Po prehľadaní priestoru policajným psom, ktorý neoznačil žiadne miesto, bola nasadená ťažká technika, ktorá pod dozorom postupne odkrývala sutiny. Po odkrytí plochy približne 5 x 5 m sa činnosť UDS zastavila a  priestor sa prehľadal  príslušníkmi a policajným psom. Táto činnosť sa vykonávala v pravidelných intervaloch. V čase 23.17 hod. bola nájdená tretia osoba, ktorá mala zranenia nezlučiteľné so životom. Zásah trval 10 hodín a 25 minút. Počas celého  zásahu boli zasahujúci príslušníci pod neustálym rizikom padnutia visiacich stropov a strechy, ktorá bola v úseku približne 20 metrov bez opory. No i napriek uvedeným rizikám jednotka vykonala kvalitný zásah, ktorým zachránila dva ľudské životy.

3.36. Záchrana topiacej sa osoby – čestné uznanie

Nominovany: Tým OR HaZZ Zvolen – nadporučík Ján Fekiač, podpráporčík Radovan Štrkula, nadrotmajster Miloš Čierny

Kedy sa čin stal: 5. 1. 2010

Kde sa čin stal: vodná nádrž Môťová

Popis činu:

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, nadporučík Ján Fekiač, podpráporčík Radovan Štrkula, nadrotmajster Miloš Čierny sa dňa 5.1.2010 zúčastnili na zásahu zameranom na záchranu topiacej sa osoby, ktorá sa preborila cez ľad na vodnej nádrži Môťová vo Zvolene. Podpráporčík Radovan Štrkula spolu s nadrotmajstrom Milošom Čiernym plnil úlohy zadané veliteľom zásahu v maximálne rizikových podmienkach bez ochranných oblekov do vody i napriek svojmu ohrozeniu a z vodnej hladiny spoločne s druhým menovaným príslušníkom zachránili topiaceho sa muža, ktorému od vysilenia a podchladenia hrozila smrť. Topiaci sa muž sa nachádzal cca 60 m od brehu a príslušníci sa snažili k nemu dostať po tenkom ľade plazením, pričom pred sebou tlačili hliníkový rebrík a nosidlá kvôli rozloženiu vlastnej váhy na ľade, nakoľko okresné riaditeľstvo nedisponuje potrebnými technickými prostriedkami na vykonanie takéhoto zásahu. Už pri prvom pokuse o záchranu sa pod príslušníkmi ľad preboril vo vzdialenosti 15 m od brehu. Nakoľko nebolo možné z dôvodu omeškania čakať na privolané posilové jednotky z iných okresných riaditeľstiev, ktoré disponujú oblekmi na vodnú záchranu a gumovým člnom, príslušníci sa rozhodli nasadiť vlastný život na záchranu postihnutej osoby. Podpráporčík Radovan Štrkula sa pri zásahu na druhý pokus vo vzdialenosti asi 30 metrov od brehu znova prepadol do vody a rozhodol sa prelamovať ľad pred sebou a doplávať k topiacemu, takisto aj nadrotmajster Miloš Čierny sa preboril do vody následne po prvom a aj on sa snažil dostať k postihnutému plávaním a prelamovaním ľadu aj s hliníkovým rebríkom, ktorý tlačil pred sebou po ľade. Menovaní príslušníci svojim konaním prejavili mimoriadnu obetavosť a odvahu pri zachraňovaní ľudského života.

Nadporučík Ján Fekiač sa na akcii zúčastnil ako veliteľ zásahu. Menovaný príslušník zvládol mimoriadne nebezpečnú situáciu a svojim rozhodovacím procesom na vysokej profesionálnej úrovni sa v maximálnej miere pričinil o záchranu topiaceho sa muža, ktorému od vysilenia a podchladenia hrozila smrť. Menovaný príslušník svojim konaním prejavil mimoriadnu obetavosť a profesionálnu zručnosť.

4.    Najkurióznejší záchranársky čin roka

4.1. Záchrana dát výskumu – ZZK

Nominovany: kpt. Bc. Henrich BARTOVIČ, hasič-záchranár HaZÚ Bratislava a npor. Bc. Andrej ŠIMO, hasič-záchranár HaZÚ Bratislava

Kedy sa čin stal: 15. júl 2010
Kde sa čin stal: Bratislava – Virologický ústav SAV
Popis činu:

15. júla 2010 sa ocitol v plameňoch Virologický ústav Slovenskej akadémie vied. V tom čase boli v budove desiatky ľudí, stovky pokusných zvierat a výskumy nevyčísliteľnej hodnoty. Z malého plameňa vznikol veľký požiar, horeli dve poschodia a ďalšie dve poschodia boli veľmi husto zadymené. Pracovníkov – vedcov sa podarilo evakuovať. Práve títo vedci so slzami v očiach prišli za hasičmi – záchranármi Henrichom Bartovičom a Andrejom Šimom a prosili ich, aby sa dostali do vnútra komplikovanej budovy a z počítača zachránili výsledky mimoriadne vzácneho výskumu Alzheimerovej choroby. O tento výskum má záujem aj Amerika, má nevyčísliteľnú hodnotu, pravdepodobne ide o ten správny smer liečenia tejto zákernej choroby. Vedci na zem pred horiacou budovou kreslili nárčt, trasu, ako sa k počítaču dostanú. Nebolo to vôbec jednoduché. Títo dvaja hasiči išli do priestorov, ktoré vôbec nepoznali, navyše, mali trasu, ako sa tam dostanú, len v hlave, okrem toho, na tom poschodí bola doslova nulová viditeľnosť. Až na tretíkrát sa im podarilo dostať do tej správnej miestnosti a k tomu správnemu počítaču a vytiahnuť z počítača harddisk, čím predviedli husársky kúsok. Vedci zo SAV im za to boli nesmierne vďační a uvidíme, budúcnosť ukáže, že možno aj ľudstvo:-) keďže ide o chorobu, ktorá sa v budúcnosti bude dotýkať každého druhého človeka.

4.3. Záchrana muža napadnutého medveďom – čestné uznanie

Nominovaný: posádka vrtuľníka AIR TRANSPORT EUROPE – pilot Andrej Kohút, lekár Slavomír Kállay, záchranár-operátor Ján Horevay
Kedy sa čin stal: 27.04.2010
Kde sa čin stal: v lesoch v oblasti Lysej Poľany
Popis činu:

Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR – TRANSPORT EUROPE zo strediska Poprad letela predpoludním do lokality Lysá Poľana. V lesnom teréne došlo k náhodnému stretu 39-ročného lesného robotníka z obce Podhorany s medveďom. Muž pred medveďom neúspešne utekal, ten ho dosiahol a spôsobil mu driapaním a hryzením viaceré poranenia, najmä v oblasti krku, ramena, stehna a lýtka a na ďalších častiach tela, najmä na chrbtovej časti hrude. Lekára museli v nedostupnom teréne vysadiť vo vise z vrtuľníka. V potenciálne stále nebezpečnom prostredí lekár pacientovi ošetril životohrozujúce zranenia a pripravil ho na evakuáciu. Po krátkom transporte ho vrtuľníkom v podvese evakuovali z miesta nehody, pri medzipristáti naložili na palubu vrtuľníka a previezli do popradskej nemocnice.

5.    Cena za výnimočný prínos pre záchranárstvo

5.1. MUDr. Andrej Faglic in memoriam – ZZK

Nominovaný: MUDr. Andrej Faglic IN MEMORIAM

Popis činu:

MUDr. Andrej Faglic sa narodil dňa 25.10.1952 v Hradci Králové. Väčšinu svojho života prežil v meste Banská Bystrica, kde ukončil aj svoje stredoškolské vzdelanie. V roku 1975 uzatvoril manželstvo s Janou Murgašovou, s ktorého pochádzajú deti Janka a Evka.
Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte v Košiciach v roku 1977 pracoval ako lekár v pozíciách:
1977 – 1986 Lekár anesteziologicko-resuscitačného oddelenia Krajského ústavu národného zdravia Banská Bystrica
1986 – 1992 Lekár záchrannej zdravotnej služby
1992 – 2006 Primár záchrannej zdravotnej služby
2006 – 2010 Odborný zástupca a hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby UCB servis
2010 – Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Od roku 1991 pôsobil ako pedagóg Strednej zdravotníckej školy pre odbor zdravotný záchranár.
Od roku 2007 pedagóg na Slovenskej zdravotníckej univerzite pre odbor urgentná zdravotná starostlivosť.
Zároveň bol krajský odborník pre záchrannú zdravotnú službu v rokoch 1991 – 2003.
Vykonával činnosť lekára v leteckej záchrannej službe.
Bol členom a školiteľom pre vodnú záchrannú službu a taktiež členom a školiteľom Červeného kríža.
MUDr. Andrej Faglic bol človek skromný, prívetivej, pokojnej povahy, pripravený vždy pomôcť bez ohľadu na čas a svoj zdravotný stav. Bol telom aj srdcom lekárom. Povolanie povýšil nad svoje osobné záujmy a pomoc a záchranu životov vnímal ako svoje poslanie.

Nepretržite zvyšoval svoju kvalifikáciu samoštúdiom
Bol spolutvorcom a prakticky realizoval prípravu zdravotníckych záchranárov v pomaturitnom, bakalárskom a diplomantskom štúdiu. Bol aktívnym pedagógom, prednášal teoretické vedomosti, odovzdával praktické skúsenosti, organizoval kurzy.
Cez svoju pedagogickú činnosť si vytvoril profesionálne priateľstvá aj s horskými záchranármi. Tým spojil lásku k prírode so svojim povolaním – jedno i druhé nadovšetko miloval.
Odborne pripravil mnohých záchranárov po celom Slovensku, ktorí si vysoko cenili odovzdané vedomosti. Pri tohtoročnom dni Horskej záchrannej služby sa s mnohými z nich stretol – staršími i tými najmladšími – i tam mu pri osobných rozhovoroch prejavovali svoju vďaku.
Príkladne sa staral o svoju zdravotne postihnutú dcéru, ktorej sa stal v posledných rokoch nielen otcom, ale nahradil jej aj materskú starostlivosť. Zachraňoval životy, svoj nedokázal. Navždy zostane v našich srdciach.

Podpora nominácie:

MUDr. Patrícia Krajňáková

Chcela by som sa pridať a podporiť návrh Doc.MUDr.Viliama Dobiáša na udelenie Zlatého záchranárskeho kríža in memoriam MUDr. Andrejovi Faglicovi. Práca MUDr. Faglica hovorí sama za seba a myslím si že toto ocenenie je len malou kvapkou v mori , ktorou by sme mohli vyjadriť úctu a uznanie tomuto lekárovi, ktorý celý svoj život zasvätil práci a vzdelávaniu záchranárov.

MUDr. Ladislav Kotrusz, riaditeľ Urgent s.r.o.

Podporujem nomináciu MUDr. Andreja Faglica, aj keď žiaľ len in memoriam. MUDr. Faglic dlhé roky vzdelával budúcich záchranárov a bol pre nich nepopierateľne veľkou autoritou. Osobne som s MUDr. Faglicom spoluparticipoval na odborných podujtiach a sympóziách, ktoré som mal česť organizovať (Podujatie 30 výročie ZZS v Leviciach, ZÁCHRANA 2009 v Leviciach). MUDr. Faglic vďaka svojmu ľudskému prístupu sa stal vzorom mnohých záchranárov na Slovensku, svojím špecifickým prístupom v edukácii urgentnej medicíny, myslím tým stretnutia na horských chatách, kde namiesto školských lavíc vyučoval záchranárov a podobne.  Okrem striktne odborných vedomostí založených na EBM učil záchranárov k ľudskej pokore v poslaní záchrannej služby. Tento fakt a jeho význam si dnes málokto uvedomuje v dnešnom “zvláštnom” kolobehu života. Som presvedčený, že MUDr. Andrejovi Faglicovi prináleží ocenenie Zlatého záchranárskeho kríža.

MUDr. Ivo Hybrant

Plne súhlasím s nomináciou MUDr. Faglica.

MUDr. Jozef Karaš, MPH

S plnou vážnosťou a úctou k životu a činnosti MUDr.  Andreja Faglica podporujem jeho nomináciu na Zlatý záchranársky kríž za celoživotné dielo in memoriam. Rozsah jeho celoživotnej činnosti v ZZS v slovenských podmienkach je veľmi veľký, vplyv na výchovu záchranárov výrazný a na záchranu zdravia a životov ľudí nevyčísliteľný.

Za kolektív záchranárov LSE 15 Bratislava Eva Kabimová

Naša stanica záchrannej služby sídliaca v Bratislave na Príjazdnej ulici plne podporuje a súhlasí s nomináciou MUDr. A. Faglica na udelenie Zlatého záchranárskeho kríža vzhľadom na jeho celoživotné úsilie, ktoré venoval svojej práci pri záchrane svojich pacientov. Najväčší paradox, že jeho plnohodnotný život zasvätený pomoci a záchrane svojich pacientov ukončil pri tragickej dopravnej nehode priamo pri vykonávaní svojej práce.

Česť jeho pamiatke.

Viglaský Marian, Bc. zdravotnícky záchranár ZDZS, BA – stanica RZP Batovce

Chcel by som sa týmto pripojiť k iniciatíve pána doktora Viliama Dobiáša a
podporiť jeho návrh nominácie pána doktora Andreja Faglica z Banskej
Bystrice na Zlatý záchranársky kríž in memoriam. MUDr. Faglic bol človek
výnimočných morálnych a odborných kvalít, ktorý priniesol svojmu povolaniu
najvyššiu obeť. K svojmu poslaniu pristupoval s úctou a pokorou, vždy
ochotný pomôcť každému, kto jeho pomoc potreboval. Otec, lekár, učiteľ a
kolega, ktorý sa veľkými písmenami zapísal do mnohých sŕdc. Vopred ďakujem
za čas, ktorý venujete týmto riadkom a mnohým ďalším, ktoré verím na podporu
tejto myšlienky dostávate.

MUDr. Ján Kovalčík, MPH

k životnému dielu MUDr. Andreja Faglica patrí aj jeho angažovanosť pri tvorbe prvej učebnice Urgentnej medicíny ( Kovalčík, J.: Urgentná medicína, Osveta 1993, ISBN 80-217-0569-8), jeho príspevok k vybudovaniu prvého urgentného príjmu v republike V NsP Banská Bystrica, jeho práca v Československom červenom kríži, jeho myšlienky pri formulácii prvých zásad Zákona o Integrovanom záchrannom systéme v rokoch 1992-94, tiež jeho výdatná pomoc pri budovaní strediska leteckej záchrannej služby a jeho osobná nasadenosť v dennej prevádzke LZS, ako aj pedagogické a odborné kvality vo výchove zdravotníckych záchranárov v Banskej Bystrici.

Výdatne mi pomáhal ako hlavnému odborníkovi MZ SR vo funkcii krajského odborníka a dlhoročného člena výboru URMaMK. Za to všetko mu patrí moja vďaka a naša trvalá úcta.

Udelenie pocty v podobe Zlatého záchranárskeho kríža in memoriam je primeraným uznaním jeho kvalít a jeho prínosu pre rozvoj odboru urgentná medicína a medicína katastrof.

MUDr. Silvia Štrbáková – lekár záchrannej zdravotnej služby, LSE

pripájam sa k intervencii  na  návrh nominácie na Zlatý záchranársky kríž in memoriam pre Dr. A. Faglica.

MUDr.Renata Kratochvilová ved. lekár RLP Šamorín

niet pochýb o tom, že človek, ktorý obetoval celý život práci pre ľudí v ohrození zdravia a života a nakoniec v tejto práci musel dať aj to najcennejšie si zaslúži túto poctu. Pripájam preto svoje áno za seba aj svojich spolupracovníkov.

5.6. MUDr. Ľubica Žáková – čestné uznanie

Nominovaný: MUDr. Ľubica Žáková
Popis činu:

Významné míľniky v profesijnom živote:
Patrí k zakladateľom Záchrannej zdravotnej služby vo Svidníku.
Podieľala sa na vytvorení samostatnej jednotky Záchrannej zdravotnej služby vo Svidníku.
Po odčlenení rýchlej zdravotnej pomoci od oddelenia anestéziológie a resuscitácie (ARO, teraz OAIM) bola jedným z tvorcov regionálneho systému fungovania samostatnej záchrannej zdravotnej služby, v úzkej spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému.
Dlhé roky vzdelávala a trénovala generácie lekárov, záchranárov, vodičov pre prácu v ZZS.
Neskôr sa podieľala na vzdelávacích a tréningových aktivitách Edukačného a tréningového centra Falck Záchranná a.s.. V spolupráci s medicínskymi supervízormi vytvárala vzdelávací a tréningový systém vo Falck Záchranná.

Počas svojej kariéry absolvovala približne 20 000 výjazdov.
Svoje rozsiahle skúsenosti využíva k neustálemu zdokonaľovaniu diagnostických a liečebných postupov v rámci systému spoločnosti Falck Záchranná.

Profesijný životopis:
VZDELANIE
1970 -1973 SVŠ, Stropkov
1973 -1979 Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Martin
1983 Atestácia I. st. – anestéziológia a resuscitácia
1991 Atestácia II. st. – anestéziológia a resuscitácia

PROFESIJNÉ SKÚSENOSTI
1.8.1979 NsP Svidník; mladší sekundárny lekár, od 1.11.1983 starší sekundárny lekár
1.7.1986 NsP Svidník; vedúci lekár rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), od 1.1.1993 aj zástupca primára anestéziologicko-resuscitačného oddelenia (ARO)
15.1.1995 NsP Svidník – Oddelenie urgentnej medicíny a medicíny katastrof (vzniklo osamostatnením RZP od ARO); primár
1.3.2006 – doteraz Falck Záchranná a.s.; regionálny riaditeľ regiónu Svidník

6.    Cena časopisu Rescue report za výnimočný prínos pre záchranárstvo

6.1. Zásluhy o rozvoj modernej leteckej záchrany na Slovensku

Nominovany: AIR – TRANSPORT EUROPE
Kedy sa čin stal: 1991 – 2011
Kde sa čin stal: na celom území Slovenskej republiky
Popis činu:

Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. založili fyzické osoby s prvotným zámerom vykonávať vrtuľníkovú záchrannú službu v popradskom regióne a hlavne vo Vysokých Tatrách. Počas 20 rokov prevádzkovania leteckej záchrannej služby na Slovensku pomohla spoločnosť ATE výrazným spôsobom etablovať trvalý vysoký štandard vrtuľníkovej záchrany. Okrem prevádzkovania špičkových záchranárskych vrtuľníkov talianskej výroby Agusta A109 K2 špeciálne konštruovaných pre Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu robí spoločnosť ATE všetko preto, aby disponovala všetkými dôležitými technologickými novinkami a záchranárskymi postupmi, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovania leteckej záchrany. Za zmienku stojí napríklad fakt, že posádka záchranárskeho vrtuľníka spoločnosti ATE vykonala ako prvá nočnú záchrannú akciu vo vysokohorskom teréne nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4. Za záchranou nalietali vrtuľníky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR-TRANSPORT EUROPE počas 20 rokov existencie spoločnosti ATE viac ako 13 tisíc letových hodín.