Tlač

Tlačová zpráva

V piatok, 20. mája 2011 sa  najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií stretnú v Bratislave na dvoch významných podujatiach jedného projektu:

V poradí už piaty jubilejný ročník projektu Zlatý záchranársky kríž sa začne o 11:00   slávnostnou  audienciou  u prezidenta SR Ivana Gašparoviča v reprezentatívnych priestoroch Prezidentského paláca.

Bezprostredne po ukončení audiencie o 13:00 sa v priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí začne slávnostné popoludnie záchranárov.

Na tomto  podujatí už tradične minister vnútra, minister zdravotníctva a vysokí predstavitelia  rezortu vnútra ocenia víťazov šiestich kategórií  a udelia celkom 6 Zlatých záchranárskych krížov a 5 čestných uznaní.

I keď v minulom roku Slovenskom rezonovali záchranárske činy pri bleskových a rozsiahlych povodniach, odborná porota zložená z predstaviteľov všetkých zložiek IZS hodnotila výnimočné činy i v mnohých iných životných situáciách, v ktorých sa obete nešťastí ocitli. Pozoruhodnou je napríklad technicky veľmi náročná nebezpečná záchrana osôb spod ruín zrútenej budovy školy alebo veľmi precízne vykonaná záchrana života mladého dievčaťa  ťažko zraneného pri havárii električky. Okrem  pozoruhodných činov v kategórii Najkurióznejší čin roka,  porota vysoko oceňuje  záchranu vedeckých dát z výskumu pri požiari Virologického ústavu SAV. K záslužným oceneniam patria Ocenenie In memoriam, a ceny vyhlasovateľa – časopisu RESCUE report za Výnimočný prínos pre záchranárstvo.

Zlatý záchranársky kríž je nadrezortné ocenenie záchranárov všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému, profesionálnej i laickej verejnosti, ktorého podstatou je hľadať a oceňovať výnimočné činy s vysokou mierou profesionality u laikov a  nadštandardným prístupom profesionálov, ktorí svojou obetavosťou, efektivitou i vysokou kvalitou zásahu významne prispejú k záchrane ľudských životov, k ochrane zdravia a majetku.

V jubilejnom piatom ročníku dvojkolová porota zložená z predstaviteľov zdravotníckych záchranných služieb,   urgentnej medicíny, Hasičského a záchranného zboru SR, Policajného zboru SR hodnotili 81 nominácii , z ktorých v dvojkolovom procese vybrali 6 víťazných  ocenení a 5 čestných uznaní.

Náročnosť hodnotiaceho procesu i administrácie projektu zvyšuje fakt, že na procese výberu víťazných činov sa osobne zúčastnili nielen Prezident Policajného zboru SR a Prezident Hasičského a záchranného zboru SR, ale i dvaja rezortní ministri, minister vnútra a zdravotníctva.

Rovnako ako v Českej republike, kde tento projekt funguje už 12 rokov, aj na Slovensku už piaty krát  pri príležitosti udelenia tohto ocenenia prijíma záchranárov prezident republiky.

Doplňujúce info o projekte:

Garantka projektu:  MUDr.  Jana Bradáčová, MBA

+ 420 774 615 131

Spoluusporiadateľka slávnostného popoludnia spojeného s udelením ocenení a moderátorka podujatia: Aneta Parišková

+421 903 277 000

Informácie o audiencii u prezidenta SR a akreditácie:

Marek Trubač – hovorca prezidenta republiky

Tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky