Prijatie u prezidenta

Víťaza Zlatého záchranárskeho kríža za rok 2008 prijal prezident Slovenskej republiky

Novozvolený prezident SR J.E. Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou prijal všetkých ocenených v priestoroch Prezidentského paláca. V  príhovore adresovanom zúčastneným opakovane vyzdvihol svoj neskonalý obdiv k ľuďom, ktorým sa dostalo daru zachrániť život, aktívne ochrániť zdravie či majetky. Na audiencii prezident prijal vlastnoručne vyrobený darček od “hasiča” Patrika Šimoňáka a nadôvažok sa mu podpísal ospravedlnenie za neúčasť na vyučovaní. Najmladší ešte stále školopovinný rotmajster našej krajiny sa od tohto pamätného dňa hrdí žiackou knižkou, aká nemá páru. V jednej z jej koloniek sa totiž dočítate nasledovné: ” Ospravedlňte prosím Patrika Šimoňáka. Bol u mňa na kus reči. Ivan Gašparovič”- prezident SR.