Ocenenie za rok 2011

1. Záchranársky čin laickej verejnosti

Zlatý záchranárský kríž

1. 2.  (2.6.) Komplikovaný pôrod a záchrana novorodenca

Nominovany: Hendrik Portugall
Kedy sa čin stal: 17. 10. 2011
Kde sa čin stal: Žilinský kraj
Popis činu:

V hovore odznie požiadavka na vyslanie ambulancie k druhorodičke, ktorá má silné, neutíchajúce pôrodné bolesti. Na adresu je ihneď vyslaná ambulancia RLP. Vzápätí KOS Žilina prijme druhú tiesňovú výzvu k tej istej rodičke, ale situácia je naliehavá, pretože žena začala rodiť a podľa popisu volajúcej ide o pôrod zadočkom, čo je nesmierne komplikovaný stav, či už pre dieťa, ale aj pre matku. Celú situáciu značne skomplikuje cudzia národnosť manžela, ktorému všetky pokyny operátorky prekladala príbuzná do angličtiny. V tejto dramatickej situácii sa podarilo dieťa porodiť, avšak neplače. Operátorka profesionálne vedie volajúcich a títo ošetria dieťa tak, že začne dýchať, postupne po radách operátorky stimulujú a polohujú dieťa- jeho stav sa upravuje. Dieťa bolo doošetrované ambulanciou RLP na mieste a následne prevezené na neonatologické oddelenie v Žiline ako čulé, životaschopné. Matka bola prevezená na gynekologické oddelenie. Operátorka svojím činom prispela k zabráneniu životohrozujúcich komplikácií u matky aj dieťaťa.

2. ZÁCHRANÁRSKÝ ČIN PROFESIONÁLOV JEDNOTLIVCOV

Zlatý záchranárský kríž

2. 15. Záchrana topiaciaho sa dievčaťa

Nominovaný: ppráp. Peter Kvasnica

Kde sa čin stal: Žilina – časť Budatín (rieka Váh)

Popis činu:

Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorej členom bol aj ppráp. Peter Kvasnica bola na základe oznámenia vyslaná do mestskej časti Žilina – Budatín, kde malo z mosta skočiť do rieky Váh dievča. Po príchode na miesto hliadka zistila, že dievča skočilo zo železničného  mosta do vody, drží sa piliera mosta,  kričí o pomoc a topí sa. Po tomto zistení člen hliadky ppráp. Peter Kvasnica, napriek teplote vody a možným rizikám, neváhal a skočil do rieky. Následne priplával k dievčaťu, ktoré prúd ťahal pod hladinu a držal topiace sa dievča nad hladinou vody, čím predišiel jej strhnutiu prúdom a následnému utopeniu. Po príchode príslušníkov HaZZ zo Žiliny, bolo dievča za ich pomoci vytiahnuté. Týmto rozhodným a spontánnym konaním zachránil policajt mladý život.

ČESTNE UZNANIE

2.5. Odhalenie týrania dieťaťa

Nominovaný: Renáta Buchová
Kedy sa čin stal: 30.3.2011
Kde sa čin stal: Bratislava

Popis činu:

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Bratislava prijíma tiesňový hovor, kde hysterická žena nahlasuje šokový stav u maloletej dcéry. Nesmierne komplikovanú a emočne vyhrotenú situáciu prostredníctvom telefónu vyhodnocuje zdravotnícka operátorka a v pozadí počuje plač dieťaťa. Zdravotnícka operátorka si žiada k telefónu priamo údajnú pacientku, 15 ročné dievča. S veľkou námahou volajúcu upokojuje a dostáva sa k informáciám, ktoré vyvolávajú dôvodné podozrenie na zanedbanú starostlivosť a dokonca  aj týranie. Matka, ktorá tiesňovú linku kontaktovala, mala ešte jedno maloleté dieťa, ktoré bolo v škole. Na adresu je vyslaná okrem ambulancie ZZS aj policajná hliadka. Zdravotnícka operátorka oboznamuje s podozrením príslušníkov polície, ale aj lekára ambulancie RLP. Neodkladne a z vlastnej iniciatívy kontaktuje aj babičku detí, na ktorú získala kontakt od dievčaťa a podozrenia na týranie sú podporené aj zo strany babičky, ktorá o deti už 2 roky márne bojuje. Dieťa je v častom telefonickom kontakte s operátorkou, v značne rozrušenom stave žiada o transport do nemocnice, hocikam, len nech nezostane doma. Zdravotnícka operátorka na žiadosť babičky kontaktuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a vyrozumieva sociálne pracovníčky o okolnostiach tohto prípadu. Tie podávajú doplňujúce informácie o situácii v rodine, a tak je vyrozumená aj posádka ambulancie ZZS, ktorá dostáva pokyn na transport oboch detí do nemocnice. Za asistencie polície sú obe deti transportované do Detskej fakultnej nemocnice, kde sa podrobili rozsiahlym vyšetreniam, no najmä boli v bezpečí.

3. ZÁCHRANÁRSKY ČIN PROFESIONÁLNEHO KOLEKTÍVU

Zlatý záchranárský kríž

3.3.  Záchrana samovraha z trakčného vedenia

Nominovany: OR HaZZ v Leviciach, mjr. Ing. Branislav Štefanický – veliteľ, kpt. Bc. Jozef Ferenc, pprap. Ľuboš Hegedúš, nrtm. Ing. Ján Meňuš, rtm. Tomáš Melich
kedy sa cin stal: 18.10.2011
kde sa cin stal: M. Kukučína 17, Levice
popis činu:

Na OS OR HaZZ v Leviciach bol nahlásený horiaci človek na stĺpe trakčného vedenia na ulici M. Kukučína v Leviciach. Na miesto zásahu bola vyslaná technika MB Atego 1+3 a Nissan Navara 1 + 1. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že na stĺpe trakčného vedenia, vo výške cca 4 metra visí dole hlavou postihnutá (obhorená) osoba, ktorá je pri vedomí. Pod stĺpom horela suchá tráva, ktorá sa zapálila od oblečenia, ktoré si postihnutý strhal.
Okamžite bol kontaktovaný prednosta železničnej stanice Levice, ktorý zabezpečil vypnutie elektrického prúdu a následne sa dostavil na miesto zásahu. Veliteľovi zásahu oznámil, že vyskratovanie trakčného vedenia prebehne až po príchode skratovacej súpravy zo ŽS v Kozárovciach za približne 30 – 40 minút. Keďže osoba bola pri vedomí, mala veľké bolesti a rozsiahle popáleniny na 70 – 80 % povrchu tela (stanovené lekárom RLP), bola s prednostom ŽS konzultovaná možnosť znesenia osoby zo stĺpa. Prednostom bola stanovená približná bezpečná vzdialenosť zasahujúcich príslušníkov od izolantov trakčného vedenia. Záchranu osoby vykonali traja príslušníci pomocou dvoch rebríkov s najvyššou opatrnosťou. Osobu najskôr vyslobodili spomedzi priečok stĺpa, medzi ktorými bola zakliesnená a postupne s ňou na svojom tele schádzali dole až kým mohla byť uložená na nosidlá a odovzdaná posádke RLP. Osoba bola následne transportovaná vrtuľníkom leteckej záchrannej služby do popáleninového centra v Bratislave. Išlo o muža narodeného v roku 1982. Mladý muž žil ešte 3 dni, 21.10. však podľahol zraneniam spôsobených popálením.

ČESTNÉ UZNANIE

3.29.  Zabránenie rituálnej vražde malého dieťaťa

Nominovaní: Pohotovostná motorizovaná jednotka PZ odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Prešove – ppráp. Marek Novacký, nstržm. Ing. Peter Hricik,  kpt. Mgr. Peter Šenitka, práp. Radoslav Straka

Kedy sa čin stal: 25.07.2011

Kde sa čin stal: Prešov (Exnárová ul.)

Popis činu:

V čase o 02.00 hod. boli dve hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky PZ Prešov odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Prešove,  v zložení ppráp. Marek Novacký, nstržm. Ing. Peter Hricik, kpt. Mgr. Peter Šenitka a práp. Radoslav Straka, vyslané operačným dôstojníkom na preverenie oznámenia, že z bytu na Exnárovej ulici v Prešove počuť krik a plač dieťaťa. Po rýchlom presune na miesto sa hliadkam prihlásil oznamovateľ, ktorý tvrdil, že krik je počuť z bytu na 4. poschodí. Hliadky sa okamžite presunuli   k   vchodovým  dverám  tohto  bytu.  Na  zvonenie  a  výzvy členov hliadok  nikto nereagoval a stále bolo počuť z bytu krik a plač dieťaťa, ktorý sa stupňoval. Policajti sa okamžite duchaplne rozhodli, že využijú oprávnenie § 29 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore na otvorenie bytu, keďže bola dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie dieťaťa. Policajti vykopli vchodové dvere a vstúpili do bytu. V najbližšej izbe v strede na koberci spozorovali tlejúce ohnisko. Z ďalšej izby za kuchyňou bolo počuť  krik a nezrozumiteľný ženský hlas. Po vstupe do izby policajti videli, že na posteli leží nahé dieťa a na ňom obkročmo nahá žena (jeho matka), ktorá ho škrtila oboma rukami a vyslovovala nezrozumiteľné slová podobajúce sa modleniu. Policajti okamžite za použitia donucovacích prostriedkov (nakoľko osoba kládla aktívny odpor) za účelom záchrany života dieťaťa, odtiahli ženu od dieťaťa a spacifikovali. Dieťaťu poskytli prvú pomoc, nakoľko upadávalo do bezvedomia, po celom tele malo podliatiny a jazvy, opuchnutú tvár až fialovej farby, bolo zjavne pomočené a ležalo vo vlastných výkaloch. Dieťa sa podarilo udržať pri vedomí do príchodu rýchlej záchrannej služby, ktorá následne poskytla odbornú lekársku pomoc a dieťa previezla do nemocnice. Žena bola eskortovaná na psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnici v Prešove.

4. Najkurióznejší záchranársky čin roka

Zlatý záchranárský kríž

4.2. (3.5.) Záchrana zranenej osoby z recyklátora betónovej zmesi

Nominovaný: zásahová jednotka OR HaZZ Nitra, npor. Juraj Pavel, npor. Jozef Fúska, nrtm. Vojtech Doktor, npor. Vladimír Bachan, pprap. Marek Mateička, pprap. Peter Kováč, nrtm. Martin Hochman, mjr. Bc. Juraj Šinkora
Kedy sa čin stal: 23.03.2011, 12:57 hod.
Kde sa čin stal: Betonárka – Rastislavova 15 Nitra
Popis činu:

Niekoľko minút pred trinástou hodinou do tej chvíle pokojný deň u nitrianskych hasičov narušilo hlásenie z koordinačného strediska. Podľa poskytnutých informácií pomoc potreboval človek, ktorý sa dostal do problémov v areáli betonárky na Rastislavovej ulici   v Nitre. Na pomoc vyštartovali nitrianski hasiči na špeciálnom motorovom  a vozidle v počte piatich príslušníkov. Po príchode na miesto udalosti zistili, že ide o ťažkú situáciu, kde osoba  mužského pohlavia spadla do recyklátora nespracovanej betónovej zmesi. Živnostník z Handlovej, ktorý sa ešte iba uchádzal o prácu, ale už spolupracoval na úprave špeciálneho stroja počas obhliadky z nezistených dôvodov spadol do drtiacej časti recyklačného stroja. Nakoľko išlo o zložité technické zariadenie veliteľ zásahu určil postup vyslobodzovacích prác v spolupráci s posádkou vozidla rýchlej lekárskej pomoci a zároveň cez operačné stredisko privolal ďalšie špeciálne vozidlo technicky vybavené na ťažké nehody a mimoriadne udalosti s dvomi príslušníkmi. S použitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky došlo k postupnej demontáži spodnej časti recyklátora. Po uvoľnení uvedenej časti sa hasiči a zdravotníci síce s problémami a v stiesnených podmienkach, ale predsa mohli so zraneným mužom komunikovať a vykonať prvé základné ošetrenie. Zároveň začali s vyslobodzovaním z chápadiel z časti oceľového slimáka. Po zhodnotení situácie a po konzultácií s lekárom pristúpili hasiči a zdravotní záchranári k úplnému vyslobodeniu zraneného. Po necelých dvoch hodinách obrovského úsilia, maximálnej koncentrácie a vynikajúcej spolupráce hasičov a zdravotníckych záchranárov sa
podarilo zraneného muža vyslobodiť z útrob recyklačného zariadenia na betón a po ošetrení a naložení do vozidla rýchlej pomoci ho odviezť na ďalšie ošetrenie do nitrianskej fakultnej nemocnice.

5. CENA ZA VÝNIMOČNÝ PRÍNOS PRE ZÁCHRANÁRSTVO

Zlatý záchranárský kríž

5. 4. prof. Ing. Gustav Kasanický, PhD.

Za osobný prínos pre vznik súdnoznaleckého odboru analýza dopravných nehôd ako zásadného prvku pre presné dokumentovanie miesta dopravnej nehody s priamym vplyvom na presné vyhodnocovanie príčin vzniku dopravných nehôd ako základného predpokladu pre ich správne diagnostikovanie a tým efektívne smerovanie výkonu služby v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky ako významného predpokladu v ochrane života a zdravia účastníkov cestnej premávky.

Za osobný prínos k vývoju a technickému riešeniu prvkov aktívnej a pasívnej bezpečnosti v cestných automobiloch prostredníctvom vedeckého prístupu k aplikácii matematického modelu pohybu hmotných bodov ako pohybu chodcov a cyklistov v čase „ nehodového deja“.

Dátum a miesto narodenia: 5.1.1956, Liptovský Mikuláš

Vzdelanie:

1975-1980  VŠDaS v Žiline, fakulta PEDaS, katedra cestnej a mestskej  dopravy, odbor Prevádzka  a ekonomika cestnej a mestskej dopravy,

1983 – 1985 postgraduálne štúdium, VUT USI v Brne, technické znalectvo, analýza dopravných nehôd

1970- 1975 Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, odbor automobilová doprava.

Zamestnanie:

1980 – 1982 Benzinol n.p., odštepný závod Žilina, technik dopravy

1982 –  1990 asistent, odborný asistent, F-PEDaS. KCDM, výučba predmetu Vozidlá cestnej dopravy I, II

1991 – 2008 riaditeľ ÚSI ŽU, profesor, výučba predmetu Súdne inžinierstvo, Analýza dopravných nehôd, Stanovenie hodnoty majetku

Vedecké hodnosti:

1991 udelená vedecká hodnosť CSc. v odbore Dopravná a manipulačná technika, F-PEDaS, VŠDaS v Žiline,

1.6.1996 udelený vedecko – pedagogický titul Doc. v odbore Prevádzka a ekonomika dopravy, VŠDaS v Žiline,

15.2. 2001 udelený titul Prof. V odbore Súdne inžinierstvo, inaugurácia na ŽU v Žiline.

Ďalšia odborná prax a skúsenosti:

1983 menovaný za znalca z odboru doprava cestná 030000, odvetvia

030100 technický stav motorových vozidiel

030301 nehody v cestnej doprave

030402 odhad hodnoty vozidiel Strojárenstvo 390000, odvetvia

391901 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení

390400 stroje a strojové zariadenia,

Vodičský preukaz : A,B,C,D,E,M,T.

Vedecko-pedagogické aktivity:

predseda Spoločnej odborovej komisie pre II. stupeň štúdia  študijného odboru Súdne inžinierstvo,

výchova doktorandov, 12 ukončení, 3 po dizertačnej skúške, 4 pokračujú v štúdiu,

Znalosť cudzích jazykov:

nemecky a rusky – aktívne

anglicky – pasívne

Práca s PC:

užívateľ Microsoft Office

expert na simulačné programy PC Crash, Kolízia, ATB,Dohľadnosť, Autotax, ADN.

Ďalšie informácie:

od r. 1991 vedúci riešiteľských kolektívov výskumných úloh a vedúci autorských kolektívov prác, (znalecké štandardy, inštrukcie Ministerstva spravodlivosti, výskumné úlohy pre Ministerstvo financií SR) v oblasti oceňovania,  prednášková činnosť, člen pracovných skupín Ministerstva spravodlivosti SR pri tvorbe vyhlášok pre stanovenie hodnoty majetku, spoluautor príloh týchto vyhlášok, garant zavedenia systému DMDN  pre Políciu SR  a ČR.

prednášková činnosť pre KDI a ODI PZ SR

Predseda skúšobnej komisie pre odborné skúšky Ministerstva spravodlivosti SR

od r. 1992 zakladateľ a člen predsedníctva EVU (Európske združenie pre  výskum a analýzu dopravných nehôd, Wiesbaden),

od r. 2007 podpredseda EVU,

člen predsedníctva združenia AREC Group, Švajčiarsko

od r. 2005 člen pracovnej skupiny Rady vlády pre bezpečnosť cestnej premávky (BECEP)člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR

6. CENA časopisu RESCUE REPORT

ZLATÝ ZÁCHRANÁRSKY KRÍŽ

Za kreatívny prístup k osvete a informovanosti slovenskej verejnosti

6.1. Danica Kleinová

Ing. Danica Kleinová nastúpila do TV Markíza v roku 1998 na post redaktorky spravodajstva. Prakticky hneď od začiatku sa začala venovať reportážam z hasičského, záchranárskeho a policajného prostredia. Za tie roky vo viac ako 1000 reportážach a príspevkoch ukázala ťažkú a zodpovednú prácu hasičov a záchranárov, ale aj hrdinské činy ľudí – neprofesionálov. Nebála sa však aj poukázať na omyly a prešľapy.

Spolupracovala na mediálnej propagácii viacerých záchranárskych súťaži: súťaž Záchrana, Karpaty Rescue, Lesnica, takisto aj hasičských súťaži ako SCHODY.

Z týchto podujatí spracovala nielen reportáže, ktoré ukázali divákom, ako sa týmto spôsobom snažia záchranári zlepšovať, ale spolupracovala aj ako figurantka a dokonca si ich aj na vlastnej koži vyskúšala ako súťažiaca.

Za 14 rokov prace redaktorky získala za svoje reportáže niekoľko ocenení od rôznych inštitúcii, napríklad aj Literárneho fondu.

Pridanou hodnotou jej práce je, že jej reportáže sú autentické, verné, nakoľko priamo a osobne pozná scénu týchto udalostí, kde ako figurant cvičenia alebo súťaží bola aj v úlohe postihnutej, ranenej osoby, ktorá podstupovala potrebné záchranárske úkony. Jej reportážna činnosť, jej autentické a reálne zviditeľňovanie záchranárstva má podiel na vzostupe dôvery verejnosti hasičov a záchranárov i príslušníkov policajného zboru. Jej prístup k téme je profesionálny, podložený znalosťou aj citom čím jej príspevky a reportáže nie sú lacným odprezentovaním udalosti, ale nesú so sebou emóciu záchranárov aj obetí.

V záchranárskom prostredí trávi veľa času, pozná ho, pomáha mu, bola zainteresovaná do spoluorganizácie nejedného odborného podujatia alebo súťaže. Pripravuje materiály a dokrútky pre mnohé prezentácie, jej znalosť problematiky jej dovoľuje skutočne profesionálny pohyb na scéne každej udalosti. Záchranárstvo má prežité z dvoch strán: ako obeť/figurant, aj ako poskytovateľ.

Spôsob presadzovania a prezentovania záchranárstva v médiách je mimoriadne záslužný, určite aj efektívny.

Danica ako novinár veľmi citlivo ale reálne a objektívne zviditeľňuje záchranárov v médiách. Už niekoľko rokov prináša obrazový a zvukový materiál z udalostí, kde zložky záchranárov, hasičov aj polície zachraňujú ľudské životy a hodnoty. Nie sú to bulvárne alebo bulvarizujúce reportáže, prináša reálny a objektívny pohľad na prácu záchranárov. Niekoľko rokov sa aktívne podieľa na záchranárskych súťažiach, kde ako figurant na konkrétnej úlohe podstupuje úlohy figurantov. Svojimi reportážami a materiálom bezprostredne z terénu a z tváre miesta predkladá verejnosti náročné záchranárske činnosti, ktoré verejnosť vníma reálne ale aj veľmi pozitívne. Aj kvôli takýmto takýmto osobnostiam sa hasičský a záchranársky stav teší vysokej dôvere verejnosti.

Ke stažení ve formátu .doc