Ocenenie za rok 2012

Zlatý záchranársky kríž
“Záchranárstvo je stav mysle”

7. ročník projektu súťaže o najlepší záchranársky čin roku 2012

1. Záchranársky čin laickej verejnosti

Zlatý záchranárský kríž

1. 2. Záchrana 20 mesačného chlapca
Nominovany:
Ladislav Farkaš
kedy sa cin stal:
1. 10. 2012
kde sa cin stal:
Trenčín
Popis činu:

20 – mesačný chlapec (Sebastiánko Smieško) spadol 1.10.2012 v obchodnom centre v Trečíne z preliezok do nepriehľadného suda. Nik nespozoroval, čo sa stalo. Matka Sebastiánka, ktorá tam bola ešte s dvojmesačnou dcérkou a v daný moment sa venovala jej, zrazu zbadala, že ho nevidí. Nastala panika. Po nejakom čase doteraz neznáma pani zakričala, že dieťa je spadnuté v sude. Po vytiahnutí bol chlapček modrý a nedýchal. Pán Farkaš začal s predýchavaním dieťaťa a masážou srdiečka. Keď prišla na miesto udalosti záchranná zdravotná služba, chlapček mal poruchu vedomia, ale dýchal.

Ladislava Farkaša nominovala na Zlatý záchranársky čin MUDr. Anna Smiešková, babička malého Sebastiánka. Ona sama je veľmi skúsenou lekárkou a na svojom konte má desiatky, možno stovky zachránených ľudských životov. O záchrane svojho vnúčika hovorí:  „Dieťa je teraz absolútne zdravé, krásne. Sme šťastní a ja mám v svojom mobile  pána Farkaša evidovaného pod menom Sebinkov anjelik.“

2. ZÁCHRANÁRSKÝ ČIN PROFESIONÁLOV JEDNOTLIVCOV

Zlatý záchranárský kríž

2. 14. Záchrana života 3-týždňového dieťaťa

Nominovany: npor. Ing. Erik FRIŠMAN

kedy sa cin stal: 2. 5. 2012
kde sa cin stal:
Košice

Rodina Kalejovcov može hovoriť o veľkom šťastí, že 2.5.2012 bol doma príslušník Policajného zboru SR, npor. Ing. Erik Frišman. Keď počul z chodby paneláka zúfalý krik susedky, okamžite pribehol do bytu, kde matka dieťaťa (Tatiana Kalejová) držala v náručí svoje trojtýždňové dieťa, ktoré nejavilo známky života. Po oboznámení sa so situáciou, že dieťa náhle odpadlo a nepodarilo sa ho kropením vody prebrať, okamžite pristúpil k podaniu prvej pomoci. Keďže dieťa malo slabý pulz ale nedýchalo, uložil ho na bok, úderom dlaňou do chrbtovej časti sa snažil odblokovať dýchacie cesty a začal resuscitáciu umelým dýchaním. Po chvíli dieťa pootvorilo oči. Tento moment využil na kontaktovanie záchrannej služby prostredníctvom mobilného telefónu, pričom bol informovaný o tom, že vozidlo záchrannej služby je už na ceste. Taktiež bol požiadaný, aby zotrval na mieste. Keďže dieťa znovu upadlo do bezvedomia, opäť dával umelé dýchanie a to až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári po príchode prevzali dieťa do vlastnej odbornej starostlivosti, pričom sa vyjadrili, že včasné a správne poskytnutie prvej pomoci zo strany Erika Frišmana prispelo významnou mierou k jeho záchrane. Podľa ich vyjadrenia v  prípade smrti mohlo ísť o tzv. syndróm náhleho úmrtia dieťaťa, čo u detí v tomto veku nie je zriedkavé. O tomto čine sa jeho nadriadený dozvedel po troch týždňoch z iných zdrojov, čo svedčí o skromnosti tohto policajta.

ČESTNE UZNANIE

2.21.  Operačná dôstojníčka zachránila dievča

Nominovaná: mjr. Mgr. Slavomíra Korduliaková
Kdy se čin stal: február 2012
Kde se čin stal: KR HaZZ v Žiline

Popis činu:

Vysokú mieru profesionality pri výkone svojho povolania preukázala aj laurátka čestného uznania v projekte Zlatý záchranársky kríž, operačná dôstojníčka mjr. Mgr. Slavomíra Korduliaková. Vo februári 2012 zachránila mladé 16-ročné dievča, ktoré počas snehovej kalamity na Kysuciach uviazlo vo vysokom snehu cestou zo školy. Vysilené a ustráchané dievča zavolalo na tiesňovú linku 112 a s plačom žiadalo o pomoc záchranárov, pretože silné mrazy a sneh ho natoľko vyčerpali, že sa nevládalo vrátiť späť a ani nevedelo presne špecifikovať, kde sa nachádza. Slavomíra Korduliaková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline neustále s dievčaťom komunikovala, upokojovala ho a dávala rady, aby dievča v silných mrazoch nezmrzlo. Dramatická situácia bola do značnej miery komplikovaná neprístupným terénom, extrémnymi poveternostnými podmienkami a skutočnosťou, že dievča sa nachádzalo v zlom psychickom a zdravotnom stave. Operačná dôstojníčka vedela, že v tomto prípade ide skutočne o minúty. Hlavným cieľom bolo čo najskôr lokalizovať dievča a poskytnúť mu pomoc. Slavomíra Korduliaková kontaktovala matku dievčaťa a starostu obce s predpokladom, že kalamitnú oblasť poznajú lepšie ako záchranári a urýchlia celý proces hľadania. Podchladené, dehydratované a vyčerpané dievča zachránili hasiči z Turzovky takmer po jednej hodine od ohlásenia udalosti na operačné stredisko v Žiline. Slavomíra Korduliaková za svoj výnimočný čin postúpila do finále prestížnej európskej súťaže 112 Awards ako zástupkyňa Slovenska.

3. ZÁCHRANÁRSKY ČIN PROFESIONÁLNEHO KOLEKTÍVU

Zlatý záchranárský kríž

3.17.  Zrútenia konštrukcie mosta

Nominovany: RLP  Levoča – MUDr. Tomáš Tatarko, Mgr. Marcela Prílohová, Jozef Suchý

RLP  Spišská Nová Ves – MUDr. Peter Šterbák, Bc. Juraj Kukura, Bc. Kamil Tripšanský

HS Levoča – npor. Ľubomír Ondriš, npor. Mgr. Ján Lazor, ppráp. Tomáš Novotný
ppráp. Martin Wagner, nrtm. Ladislav Olekšák

OO PZ Levoča – nstržm. Bc. Andrea Dančová, stržm. Ondrej Molčan, npor. Štefan Ondzík, por. Ladislav Kočiš

HS Spišská Nová Ves –  npor. Slavomír Ivančo, npráp. Marián Bartoš, nrtm. Martin Jasečko, práp. Jaroslav Klučár, nrtm. Ing. Matúš Fabini

kedy sa cin stal: 2. 11. 2012
kde sa cin stal: obce Kurumany a Iliašovce
popis cinu:

Jedno z najväčších hromadných nešťastí, zrútenie konštrukcie diaľničného mosta v obciach Kurimany a Iliašovce dňa 2. 11. 2012, sa v krátkej dobe stalo previerkou kooperácie všetkých zložiek IZS. Udalosť bola prvý krát nahlásená o 14:17 hod. na koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému (IZS) v Košiciach.

Ako prví o 14:31 hod prišli na miesto posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Levoča a Spišská Nová Ves a príslušníci z hasičskej stanice (HS) Levoča. Vzápätí za nimi i príslušníci HS Spišská Nová Ves a príslušníci Policajného zboru v Levoči. Veliteľ zásahu npor. Ľubomír Ondriš vykonáva  rýchly prieskum,  okamžite žiada o ďalšie posily. Medzičasom už posádky RLP na severnej strane príjazdu zriaďujú záchranársku základňu a začali s ošetrovaním prvých 6 zranených. Začína sa boj o životy ľudí zasypaných sutinami. Ako prvý bol nájdený na okraji sutín zo severnej strany zranený v ležiacej polohe. Jeho vyslobodenie spod sutín bolo možné bez použitia technických prostriedkov, príslušníci odstraňovali sutiny ručne. Približne o 14:33 hod. bol transportovaný na nosidlách na záchranársku základňu. V tom istom čase bol nájdený na severnej strane bližšie k stredu druhý zranený taktiež v ležiacej polohe. Aj jeho vyslobodenie bolo možné len ručne. Po zapojení sa príslušníkov HS Spišská Nová Ves bol nájdený jeden usmrtený na okraji južnej strany sutín a v poradí tretí a štvrtý zranený v strede sutín. Všetci v ležiacej polohe. Zranení boli vyslobodení len ručne a okamžite boli transportovaní na nosidlách na záchranársku základňu. O malú chvíľu bol nájdený druhý usmrtený v strede sutín v stojacej polohe. Jeho vyslobodenie bolo odložené až po vyslobodení všetkých zranených.

Transport zo sutín vykonávali príslušníci HaZZ a bol značne komplikovaný pre nespevnený a veľmi nesúrodý povrch sutín (prepadliská, ostré časti sutín a pod.), zároveň hrozil pád čerstvo zabetónovanej časti mosta, ktorá zostala visieť naklonená na pilieroch a podpernej konštrukcii. Na transporte zranených od sutín na záchranársku základňu sa podieľali vo veľkej miere záchranári ZZS a príslušníci PZ. Transport na nosidlách výrazne komplikovalo blato na prístupových komunikáciách stavby, ktoré spomaľovalo a sťažovalo pohyb záchranárom. Príchod ďalších hasičských posíl, ale i posádok zdravotníckych záchranných služieb, prílet vrtulníku Leteckej záchrannej služby urýchlili nielen  vyhľadávanie ´dalších zavalených obetí, ale i transport zranených do príslušných nemocníc v Spišskej Novej Vsi, v Levoči, v Poprade, v Prešove a v Košiciach.

Medzitým boli v sutinách nájdení poslední traja zranení. V poradí piaty zranený sa nachádzal na rohu severnej strany v smere príjazdu v ležiacej polohe pod väčším množstvom sutín. Na jeho vyslobodenie bolo potrebné použiť hydraulické vyslobodzovacie zariadenie a taktiež motorové rozbrusovačky.

V ešte komplikovanejšej pozícii sa nachádzali v poradí šiesty a siedmy zranený. Jeden bol v sutinách dole hlavou, druhý bol pri ňom pritlačený chrbtom a zároveň mal o neho zakliesnenú nohu. Keďže sa vzájomne blokovali, ich vyslobodenie bolo potrebné vykonať súčasne. Príslušníci HaZZ pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a motorových rozbrusovačiek postupne odstraňovali sutiny okolo obidvoch zranených až do hĺbky takmer dvoch metrov. Na vyslobodení posledných troch zranených sa pracovalo súčasne. Vyslobodzovanie zranených trvalo približne hodinu, pričom súbežne prebiehalo i prehľadávanie sutín termokamerami.

V tomto čase sa tiež do záchranných prác pridávajú príslušníci Horskej záchrannej služby spolu s 5 záchranárskymi psami, ktorí začali vyhľadávanie v sutinách. Novoprichádzajúce posily – jednotky HaZZ sa plynulo zapájali do vyhľadávania, transportu a pomoci s vyslobodzovaním posledných dvoch zranených. Po vyslobodení druhej usmrtenej obeti sa o 16:03 hodine ukončili vyslobodzovacie práce, monitorovanie sutín termokamerami a neskôr i vrtuľníkovou termovíziou však pokračovalo. Zástupca PZ o 17:30 hod. potvrdil, že všetky osoby podľa záznamov boli zo sutín vyslobodené.

Vzhľadom na vážnosť situácie, rozsah neštastia a mimoriadne efektívnu koordináciu zásahu, odborná porota projektu považuje tento záchranársky čin za najlepší záchranársky čin roku 2012.

ČESTNÉ UZNANIE

3.30.  Vykoľajený vlak, zdeformované vozne a 22 zranených

Nominovany: HaZÚ hlavného mesta Bratislavy: veliteľ zásahu – npor. Miroslav Ábel, plk. Ing. Dušan Timko,  npor. Bc. Andrej Šimo, npor. Štefan Gulík, kpt. Bc. Mikuláš Gábriš, nrtm. Lukáš Myslík, ppráp. Michal Červený, npráp. Zoltán Hegyi

Železničná polícía – ppor. Erik Bezdeda a ppráp. Mário Kocian

Pohotovostná motorizovaná jednotka KRPZ Bratislava – npráp. Branislav Dráb a ppráp. Marián Fialka

ZZS : MUDr. Ivana Sanisloová – koordinácia zložiek ZZS

Popis činu:

Nestáva sa často, že sa vykoľají vlak plný cestujúcich. A presne takáto dráma sa odohrala v Bratislave 26. októbra 2012. Ľudia nasadali do vlaku netušiac, že o pár minút sa ich vlak medzi stanicami Bratislava-Hlavná stanica a Bratislava-Vinohrady vykoľají. Rachot, krik, dezorientovaní cestujúci, zdemolované vozne a rušňovodič zakliesnený v zdeformovanej lokomotíve. Strojvodca po náraze utrpel mnohopočetné vážne zranenia, jeho stav  prítomný lekár vyhodnotil ako vážny. Začal sa boj o život, kde každá minúta zohrávala rozhodujúcu úlohu. Náročnosť vyslobodzovania spočívala v tom, že práca musela byť veľmi presná a použiť sa museli rôzne druhy zariadení. Hydraulické vyslobodzovacie náradie, kotúčové rozbrusovacie píly, páčidlá. Čas bežal, priestory boli veľmi úzke, pracovalo sa vo výške a na rebríkoch, s nástrojmi držanými nad hlavou. Hlavnou úlohou bolo robiť všetko tak, aby sa zdravotný stav rušňovodiča nezhoršoval a zároveň sa hľadal čo najrýchlejší a najefektívnejší postup. Dráma vyslobodzovania a záchrany strojvodcu trvala 2 hodiny a 19 minút od príjazdu k zásahu. Počas vyslobodzovania vodiča, bolo postupne z vlaku vyslobodených ešte ďalších 21 zranených osôb. Tento zásah patrí medzi najzložitejšie zásahy z dôvodu veľkého počtu zranených a náročnosti vyslobodenia strojvodcu zo deformovanej lokomotívy.

5. CENA ZA VÝNIMOČNÝ PRÍNOS PRE ZÁCHRANÁRSTVO

Zlatý záchranárský kríž

5.1. MUDr. Anna Vargová PhD.

Pani doktorka Vargová, primárka a lekárka urgentnej medicíny na Stanici Záchrannej zdravotnej služby Univerzitnej nemocnice Martin, vedúca pracovníčka SZZS a odborná garantka, ale i aktívna pedagogička po odbornej a pracovnej stránke predstavuje prototyp človeka, ktorý žije hneď niekoľko pracovných životov naraz a to s plným nasadením.

Jej pôvodným zameraním bola anesteziológia. Od roku 1979 začína pracovať najprv na ARO oddelení, neskôr na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Martine. Čoskoro sa z nej stáva lekárka záchrannej služby a po 16 rokoch pôsobenia v Záchrannej službe sa stáva jej vedúcou lekárkou. Svoje vzdelanie v obore anesteziológie a resuscitácie si rozširuje o nadstavbovú atestáciu i medzinárodný vzdelávací kurz, a k tomu ešte ukončuje aj postgraduálne štúdium v odbore Interné lekárstvo. V praxi posobí na rôznych úrovniach vedenia nielen v Záchrannej službe, ale i Leteckej záchrannej službe.

Svoju spoločenskú angažovanosť uplatňuje nielen v pozícii krajskej odborníčky pre urgentnú medicínu a medicínu katastrof pre Žilinský kraj, ale i v občianskom živote ako predsedníčka Občianskeho združenia „ZÁCHRANA pre život“ O.Z..

Neúnavnosť a lásku k profesii dokazujú i mnohé odborné publikácie, ktorých je autorkou a spoluautorkou, ale i mnoho študentov, ktorý prešli jej kurzami a tréningami.

Pracovný kolektív si veľmi cení jej otvorený prístup, čestnosť, ohľaduplnosť, ochotu pomôcť, ale aj jej maximálnu snahu vzdelávať svojich podriadených pracovníkov, ktorým je vždy nápomocná a je pre nich vzorom v trpezlivosti a snahe pomôcť iným. MUDr. Vargová Anna, PhD svojou húževnatou prácou prináša do kolektívu pracovníkov ZZS entuziazmus a posúva ho vždy vpred. Svojich kolegov vie motivovať i oceniť, ale vie i poradiť a tiež vyjadriť nespokojnosť. Je to lekárka, ktorá si plne zaslúži ocenenie za jej celoživotnú prácu

K nominácii na toto ocenenie sa pripojilo aj 18 významných osobností slovenského i českého záchranárstva.

6. CENA časopisu RESCUE REPORT

ZLATÝ ZÁCHRANÁRSKY KRÍŽ za kreatívny prinos ku vzdelavaniu a osvete v záchranárstve

6. 1. (5.3.) Bc. Miroslav Nagy

Redakcia česko-slovenského záchranárskeho časopisu RESCUE report si kladie dlhodobo za cieľ hľadať a motivovať k ďalšej práci záchranárov, ktorí svojou kreativitou dokážu vzdelávať či popularizovať prvú pomoc laickej verejnosti, ale i tvorivo pristupovať ku vzdelávaniu samotných záchranárov.  Presne takým je i tohoročný laureát.

Bc. Miroslav Nagy je neúnavný propagátor a popularizátor prvej pomoci medzi laickou aj odbornou verejnosťou. Počas nezabudnuteľných kurzov, ktoré prebiehajú zábavnou formou, úspešne vyškolil tisíce absolventov. Ako poskytovať prvú pomoc však učí aj deti na základných a stredných školách, často vo voľnom čase.

Bc. Miroslav Nagy stál pri zrode Falck Academy s.r.o., ktorá vznikla v roku 2008. V súčasnosti pracuje ako jej hlavný tréner. Poslaním Falck Academy je poskytovanie kurzov prvej pomoci na najvyššej úrovni, prostredníctvom profesionálního tímu lekárov a záchranárov s dlhoročnou praxou.
Bc. Miroslav Nagy počas kurzov s úsmevom hovorí, že jeho váha je rovnaká ako najdôležitejšie číslo, ktoré by si mal každý vryť do pamäte – 112. Pred tým, ako sa stal záchranárom a neskôr inštruktorom prvej pomoci, strávil niekoľko rokov ako člen mierovej misie OSN v Perzskom zálive. Paradoxne, podľa jeho slov viac ľudského nešťastia a sĺz zažil počas dlhých 16 rokov práce záchranára. Jeho praktické znalosti a vedomosti často využívajú médiá. Pravidelne sa objavuje v týždenníkoch a v spravodajstve, kde sa vyjadruje k témam, týkajúcim sa záchranárstva, prevencie a prvej pomoci.