Víťazné činy za rok 2016

1A. Záchranársky čin laickej verejnosti

1.1. Preteky so zubatou – Zlatý záchranársky kríž

Nominovany: Marek Puškár

kedy sa čin stal: 14.12.2016
popis činu:

Dňa 14.12.2016 bol vodič Marek Puškár zo stanice RZP Koškovce svedkom incidentu, pri ktorom šlo o život. 53-ročný pán po nočných ťažkostiach a bolestiach chrbtice, šiel v ranných hodinách na ošetrenie k lekárovi. Počas cesty však v aute náhle odpadol a prestal dýchať. Jeho manželka sa okamžite snažila dovolať pomoci. Tú im včas poskytol náhodný okoloidúci Marek Puškár zo stanice RZP Koškovce, kde pôsobí ako vodič. Zhodnotil stav, vytiahol pána z auta a začal s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou. Do príchodu prvej posádky mu pri laickej KPR pomáhal kolega Ján Radušovský, ktorý na miesto prišiel po tom, čo mu volala jeho manželka, ktorá bola taktiež svedkom udalosti. Prvá RZP posádka prišla na miesto nešťastia do 10 minút. Úvodný rytmus pacienta bola komorová fibrilácia. Počas celej KPR bolo mužovi aplikovaných 14 výbojov. Samotná KPR vykonávaná profesionálnymi záchranármi, najprv kolegami mimo pracovnej doby, následne prvou posádkou RZP Humenné a nakoniec RLP posádkou zo Sniny trvala celú hodinu. Celú hodinu, kedy srdcovú činnosť muža nahrádzali ruky záchranárov. Po obnovení obehu bol pacient transportovaný na Oddelene anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom a následne letecky prevezený do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Po 24 hodinách bol pacient extubovaný a prebratý k plnému vedomiu. Pacientovi bol implantovaný ICD kardioverter defibrilátor a 28. 12. 2016 bol prepustený do domáceho liečenia. Vďaka dobre a odborne vykonávanej hodinovej resuscitácií a následnej poresuscitačnej starostlivosti môže pán naďalej pokračovať v plnohodnotnom živote. Osud pacienta by bol možno iný, ak by mu nebola poskytnutá skorá prvá pomoc kolegu. Nebol to však jeho prvý úspešný zásah pri zastavení obehu. Oživoval už vlastného svokra, ktorý po KPR žil ešte ďalšie dva roky. Následne na samotnom svokrovom pohrebe došlo k náhlemu zastaveniu obehu u pani, ktorej poskytol prvú pomoc.

1B. Záchranársky čin laickej verejnosti – deti

1.2. Záchrana ženy – Zlatý záchranársky kríž
Nominovaný: Cyril Legutký
kedy sa čin stal: 17. február 2016
kde sa čin stal: lyžiarske stredisko Lopušná dolina
popis činu:

prepis rozhovoru s Cyrilom uverejnený v našom školskom časopise Fonendoskop:

Táto nehoda sa stala v čase, keď som sa ako lyžiarsky inštruktor v Lopušnej doline hneď zrána išiel rozlyžovať a rozcvičiť. Bol krásny deň, slnko vylákalo na lyže oveľa viac ľudí, ako v iné dni. „Ktovie, čo prinesie tento deň,“ pomyslel som si a vybral sa na vlek. Svah som prešiel niekoľkokrát a všetko bolo v poriadku. Už som bol na konci svahu, otáčal som sa smerom k turniketom, keď som zrazu počul krik : „Preboha, pomooooc ! Záchvat, tá pani má záchvat!“ V tom momente som sa otočil a hľadal som človeka, čo volá o pomoc. Už som ho zbadal. Kľačal pri jednej panej, ktorá vyzerala, že „len“ leží na svahu. Rýchlosťou blesku som k nim dolyžoval. Pani bezvládne ležala, nereagovala ani na oslovenie, ani na dotyky – záchvat nemala. Hneď som jej skontroloval tep. Ten som však nedokázal nahmatať. Skúšal som dych. Nedýchala. Rýchlo som sa rozpamätal na Kurzy prvej pomoci, aby som vedel, čo treba robiť. Išlo o sekundy. Začal som ju oživovať, o chvíľu bol okolo nás pekný hlúčik ľudí. Niektorí sa čudovali, odkiaľ viem podať prvú pomoc a druhí ma podceňovali, či viem, čo robím a či to robím správne. Ale takí ľudia sú všade. Na pomoc mi prišli aj vlekári, lekárka, ktorá tam bola zhodou okolností na chate, jeden kolega z lyžiarskej služby a bývalý vodič sanitky. Po hodnej chvíli sa nám pani rozdýchala, ale hneď na to znova „vypadla“. Po príchode sanitky sa nám ju podarilo oživiť a naložiť do sanitky, kde bol stabilizovaný jej zdravotný stav. Neskôr sa ma záchranári popýtali na pár vecí, čo potrebovali vedieť, poďakovali sa a odišli. Cítil som sa všelijako. Bol som vďačný za všetky kurzy, ktoré som ako dobrovoľník absolvoval, pretože som vedel, že ak tej žene nepomôžem, zomrie. Som rád, že som jej pomohol zabojovať o život, veď doma ju čakala rodina, manžel, deti.

Od riaditeľa lyžiarskeho strediska som sa neskôr dozvedel, že pani sa má dobre, je zdravá, doma pri svojej rodine, so svojimi deťmi.

2. Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov

2.8. Požiar rekreačnej chaty – Zlatý záchranársky kríž

Nominovany : ppráp. Bc. Martin Várkoly
kde sa čin stal: v obci Belá – Nižné Kamence v osade zv. Bajanovia

kedy se čin stal: 15.10.2016

Popis činu:

Dňa 15.10.2016 počas víkendového pobytu na rekreačnej chate v obci Belá – Nižné Kamence v osade zv. Bajanovia, okres Žilina na základe kričania o pomoc majiteľa vedľajšej rekreačnej chaty, že chata horí a v podkrovnej izbe zostal ešte jeden muž, policajt Martin Várkoly vybehol do podkrovia horiacej chaty a muža v bezvedomí zniesol na prízemie ku vchodovým dverám, odkiaľ policajtovi pomohol muža vyniesť von kamarát. Muža sa vonku podarilo oživiť. Policajt Martin Várkoly sa pri záchrane života muža, ktorý zostal v horiacej chate nadýchal splodín a kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu bol prevezený do nemocnice, odkiaľ bol po krátkej hospitalizácii prepustený. Vďaka pohotovej reakcii policajta Martina Várkolyho , pri ktorej sám riskoval vlastný život, sa podarilo z horiacej chaty zachrániť život mužovi.

2.12. Poskytnutie resuscitácie staršiemu pánovi pri zástave srdca – čestné uznanie

Nominovaný: práp. Róbert Rötling
Kedy sa čin stal: 14. 11. 2016 o cca 8.44 h
Kde sa čin stal: pred Uniklinikou Kardinála Korca, na ul. Nábrežná 5, v Prievidzi

Popis činu:

Príslušník Hasičského a záchranného zboru, práp. Róbert Rötling, vymenovaný do funkcie „technik-strojník“ a vykonávajúci štátnu službu na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, v čase mimo vykonávania štátnej služby poskytol prvú pomoc staršiemu pánovi, ktorý práve prichádzal na lekárske ošetrenie do prievidzskej Unikliniky Kardinála Korca. Pred budovou Unikliniky mu prišlo nevoľno, zapotácal sa a spadol na parkovisku pod cúvajúci automobil. Práp. Róbert Rötling ihneď priskočil k automobilu a zabúchal vodičovi na kapotu, lebo ten si nevšimol, že za zadnou časťou automobilu má spadnutého človeka. Okamžite začal s vykonávaním resuscitácie, lebo podľa zjavných príznakov došlo u postihnutého pána k zástave srdca. Spočiatku sám vykonával oživovanie pomocou masáže srdca stláčaním hrudného koša. O chvíľu mu prišli na pomoc aj zdravotné sestry z Unikliniky. Toto vykonávali cca 10 – 12 minút, až do príchodu automobilu Záchrannej zdravotnej služby, ktorá pána napojila na prístroje a vykonávala oživovanie za pomoci zdravotníckej techniky. Po prevezení pacienta do Nemocnice v Bojniciach a následnom lekárskom ošetrení bolo príslušníkovi práp. Róbertovi Rötlingovi telefonicky oznámené, že zachraňovanému pánovi sa jeho stav stabilizoval. Po dlhšom čase sa náhodne stretli na ulici a po srdečnom rozhovore práp. Róbert Rötling zistil, že poskytnutím prvej pomoci postihnutému pánovi, zachránil život kamarátovmu otcovi.

3. Záchranársky čin profesionálneho kolektívu

3.1. Použitie improvizovaného magnetu pri poruche ICD – Zlatý záchranársky kríž
Nominovany: Posádka rychlej zdravotnej pomoci Liptovská OsadaMgr. Michal Haluška, Mgr. Silvia Janolková, Miroslav Hlinka,
kedy sa čin stal: 17.10.2016
kde sa čin stal: Liptovská Osada
popis činu:

Na tiesňovú linku 155 prichádza v pondelok 17. októbra 2016 volanie o pomoc od 56-ročného pacienta, ktorému zlyháva implantovaným kardioverter-defibrilátor (ICD). Vyráža k nemu posádka RZP Liptovská Osada. Po príchode na miesto sa dozvedá, že pacient začal pociťovať výboje z ICD. Záchranári liečbu a postup konzultujú s RLP posádkou aj s pracoviskom Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Je im doporučená deaktivácia implantovaného ICD. Nakoľko posádka RZP Liptovská Osada nebola vybavená príslušným magnetom Medtronic, ktorý sa na deaktiváciu ICD používa, v tom čase bol len vo výbave RLP posádok, museli improvizovať. So žiadosťou o pomoc oslovili kolegu Michala Halušku, ktorý býval neďaleko. Ako vhodná náhrada sa ukázal magnet z reproduktora. Michal Haluška vo svojom voľne neváhal a priniesol tento improvizovaný magnet, ktorý úspešne použili na deaktiváciu ICD. Pacient bol úspešne transportovaný na ďalšiu liečbu do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Vďaka vysoko profesionálnemu prístupu posádky RZP a rýchlej bezprostrednej pomoci Michala Halušku, ktorý bol v tom čase mimo službu, sa podarilo zachrániť ľudský život.

Výjazd posádky bez lekára (RZP) bol u tohoto pacienta s implantovaným kardioverter-defibrilátorom náročný pre opakované výboje a obehovú nestabilitu. Posádka však správne vyhodnotila tento nie veľmi častý jav, duchaplne a rýchlo rozhodla o ďalšom postupe, ktorý možno považovať za inovatívny aj z toho dôvodu, že vo výbave ambulancií RZP magnet nebol a ani prax s použitím magnetu nebola nacvičená. Odbornosť kolegov-záchranárov a ich teoretické vedomosti predčia vedomosti aj niektorých kolegov z rady lekárov. Ich prístup si zaslúži toto významné ocenenie.

3.30.Záchrana života osoby zavalenej stromom – Zlatý záchranársky kríž
Nominovaný:

OR HaZZ Liptovský Mikuláš – kpt. Rudolf Macko, ppor. Marián Gejdoš, npor. Ivan Belluš, npráp. Pavel Margetaj

Horská záchranná služba: por. Milan Frejuk, npor. Zdenko Krajči, rtm. Peter Húska

Záchranná zdravotná služba, Stanica rýchlej lekárskej pomoci Liptovskej Nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši – MUDr. Viktor Hegeduš, Zlatica Dudášová, Martin Fáber (vodič)
kedy sa čin stal: dňa 19. 11. 2016 o cca 19:15 hod.
kde sa čin stal: cesta do Demänovskej doliny – Jasnej, okres Liptovský Mikuláš
popis činu:

Príslušníci OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši boli vyslaní k riešeniu nežiaducej udalosti – popadaným stromom na komunikácii vedúcej do Demänovskej doliny – Jasnej. Na mieste udalosti stále fúkal silný vietor a naďalej padali stromy. Hneď, ako začali s prípravou na sprejazdňovanie komunikácie, boli okoloidúcimi zavolaní, že na druhej strane popadaných stromov sa nachádza zavalené osobné vozidlo Škoda City go s jednou zranenou osobou vo vnútri. Na vozidlo spadol strom. Hasiči si so sebou zobrali potrebný zdravotnícky materiál a motorové píly a okamžite išli preveriť informáciu. Po prelezení spadnutých strojov, približne po 50 m zistili, že na konci závalu sa nachádza osobný automobil zakliesnený pod stromom. Strom bol zvalený cez časť kapoty, čelného skla a strechy vozidla. Čelné sklo bolo preborené do priestoru kabíny. V aute sa nachádzala jedna osoba. Jeden z hasičov vošiel do vnútra vozidla cez zadné dvere a okamžite začal zisťovať zdravotný stav osoby. Muž bol v bezvedomí, ale dýchal. Mal tržnú ranu na hlave, pozvracaný. Hasiči začali okamžite s poskytovaním prvej pomoci. Bola privolaná ZZS. Zranená osoba však prestala dýchať a začala modrieť. Na miesto zásahu sa dostavil okoloidúci príslušník HZS, ktorý hasičom pomohol vytiahnuť osobu mimo vozidla a z dosahu padajúcich stromov a spolu s hasičmi začali vykonávať kardio-pulmonálnu resuscitáciu. Po príchode ďalších príslušníkov HZS sa pri oživovaní osoby striedali, pričom dvaja hasiči začali so spriechodňovaním komunikácie pre možnosť prenesenia osoby na lehátku do vozidla ZZS. Po Príchode rýchlej lekárskej pomoci lekár osobu zaintuboval a ďalej sa pokračovalo v oživovaní. Po nahmataní tepu, po cca 40 min., bol muž opatrene prenesený na nosidlách do sanitky a odvezený do nemocnice. Napriek tomu, že celú udalosť neprežil, jeho dočasná záchrana umožnila žiť ďalším štyrom ľuďom, nakoľko jeho orgány boli po súhlase rodiny využité na transplantáciu.

Zraneným mužom bol občan Singapuru, Tan Hong. Tze Justin, nar. 27. 7. 1993.

Všetci zainteresovaní záchranári prejavili mimoriadne odhodlanie, vytrvalosť, rýchlosť a profesionalitu, keď aj za veľmi nepriaznivého počasia – neutíchajúcej veternej smršte, dokázali vytrvalo bojovať o život človeka.

5. Výnimočný prínos pre záchranárstvo

5.4. MUDr. Vladimír Lazorčák MPH – Zlatý záchranársky kríž

Ako jeden z držiteľov ZZK za celoživotný prínos pre záchranárstvo si Vás dovoľujem požiadať o prijatie nominácie Ocenenie ZZK za celoživotný prínos pre záchranárstvo pre MUDr. Vladimíra Lazorčáka MPH., pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Poznám ho z profesionálnej praxe nielen ako aktívneho kolegu odborníka, ktorý celý svoj život zasvätil záchranárstvu v tom najširšom slova zmysle a nie moc populárnemu medicínskemu odboru Urgentná medicína a medicína katastrof, ale aj ako človeka zodpovedného, empatického, priateľského, pripraveného pomôcť každému vždy a všade. Dlhé roky viedol pracovisko ZZS FNsP Prešov a vychoval celú generáciu záchranárskych tímov. S oduševnením sa venoval vzdelávaniu nielen samého seba, ale bol náročný aj na svojich spolupracovníkov, svedčia preto jeho aktivity uvedené v detailoch v priloženom životopise.

Ako on sám uvádza viac ako polovicu života strávil v tíme „záchranky“ v sanitnom vozidle, pričom ani jeden pacient mu nezomrel v sanitke. Zachraňoval a aj stále učí zachraňovať nielen zdravie a životy, ale veľakrát stál aj pri zrode života. Odviedol 26 pôrodov v sanitnom vozidle a 7 pôrodov v domácností. Okolo 100 zresuscitovaných pacientov a možno aj viac prešlo jeho rukami, aj ku dnešnému dňu je ich plno, čo sa tešia zo života bez neurologického deficitu.

A mne ostáva už len dodať, že jeho profesionálna dráha je ďalším príkladom toho, keď človek svoje zamestnanie povolanie pretaví v poslanie pomoci každému vždy a všade.

Preto si myslím, že toto významné profesionálne morálne ocenenie si plne zaslúži.

6. Cena RESCUE reportu za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu

6.1. Mladý záchranár – Zlatý záchranársky kríž

popis činu:

Motto: „Päťku z matematiky si opravím vždy, ale pri záchrane ľudského života mám len jeden pokus!“

Dovoľujeme si nominovať detský záchranársky časopis Mladý záchranár za dlhoročnú prospešnú prácu v oblasti vzdelávania detí na základných školách. Časopis je jedným z mála svojho druhu, preto si zaslúži primeranú pozornosť. Už viac ako šesť rokov sa jeho tvorcovia venujú veľmi prospešnej aktivite, ktorá pomáha chrániť naše deti, učí ich dbať o svoje zdravie, predchádzať úrazom a aby boli v prípade potreby pripravení pomôcť sebe aj svojmu okoliu. Rescue teamu Slovakia nechýba zanietenie nevyhnutné pre pokračovanie vo svojej záslužnej činnosti.

Charakteristika časopisu:

Od roku 2010 Rescue team Slovakia vydáva detský záchranársky časopis Mladý záchranár (štvrť-ročník, formát A5, plnofarebný), ktorý sa zameriava hlavne na tieto oblasti:

· uľahčuje a skvalitňuje výučbu voliteľného predmetu Mladý záchranár,

· kvalitatívne prispieva k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii detí pred negatívnymi javmi ohrozujúcimi život a zdravie,

· do povedomia detí dostáva zásady bezpečného správania v škole, doma, v doprave a počas mimoškolských aktivít,

· pomáha deťom osvojiť si riešenie rôznych krízových situácií,

· učí deti pristupovať zodpovedne k sebe a iným osobám a osvojeniu postojov k spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.

Hlavné okruhy tém, na ktoré sa časopis zameriava:

· dopravná výchova a riziká železníc (špecifiká detského veku)

  • prvá pomoc
  • prevencia pred úrazmi v domácom prostredí

· letné riziká, najmä: bezpečne na bicykli, prevencia pred utopením sa, búrky, povodne, lesné požiare, nové prostredie

· zimné riziká, najmä: bezpečne na lyžiach, lavíny, riziko tenkého ľadu, padajúci sneh a ľad zo striech, bezpečná guľovačka, riziko pošmyknutia sa

Odborní partneri a partneri časopisu a predmetu:

– Falck Záchranná a.s., HaZZ, DPO SR, HZS, Policajný zbor, VZZS, KOS ZZS, Banská záchranná služba, Falck n.o.

– Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny pedagogický ústav, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality,odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, BECEP, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, a iné.

Náklad časopisu, distribúcia, využitie:

  1. 25 tisíc výtlačkov štvrťročne

· Ministerstvo vnútra distribuuje časopis na 240 vytypovaných škôl, ďalších takmer 400 základných škôl si ho prepláca.

· Preventisti PZ, HaZZ, HZS časopis Mladý záchranár využívajú pri svojej preventívno-vzdelávacej činnosti na základných školách.

· požiarna prevencia: dom/byt, vonkajšie prostredie, hasiace prístroje – hasenie, evakuácia, riziká požiaru, rýchlosť šírenia požiaru, nebezpečné splodiny horenia

  • riešenia vzniknutých krízových situácií

· prezentácia IZS, záchranných zložiek, Liniek tiesňového volania, Linka 112

· prevencia násilia, kriminality, prevencia drogových závislostí a ďalších negatívnych spoločenských javov, skutočné hodnoty, prevencia extrémizmu, detská psychológia

Niektoré z referencií „Mladého záchranára“:

Rescue team Slovakia získalo prestížne ocenenie PRIX E+R+P 2007 za vzdelávací projekt Mladý záchranár. Jednalo sa o medzinárodný špecializovaný veľtrh E+R+P 2007 ( Entry + Rescue/Securex + Protec ), ktorý sa konal v areáli Incheba Expo Bratislava.

Preventívno-vzdelávacia aplikácia „Mladý záchranár“ – www.mladyzachranar.sk sa dostala do priorít časti „Úrazy a násilie“ do Národného programu starostlivosti o deti a dorast na roky 2008 – 2015.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.