Vítězné činy za rok 2015

1A. Záchranářský čin laiků
subkategorie dospělých
Zlatý záchranářský kříž
Sám zraněný vytáhl z hořícího auta dva kamarády
V sobotu 23. května 2015 kolem osmé hodiny večer narazilo za obcí Hůrky ve směru na Holoubkov osobní auto čelně do stromu a okamžitě začalo hořet. Martin Šimek cestoval ve vozidle na zadním sedadle. I přes to, že byl při nehodě vážně zraněn, dokázal z vozu vystoupit. Zavolal pomoc a vyprostil těžce zraněného řidiče a spolujezdce těsně před tím, než vozidlo vzplálo celé. S oběma jeho kamarády odletěl do FN Lochotín vrtulník LZS, paqn Šimek byl transportován do stejné nemocnice sanitkou. Všichni pasažéři, především zásluhou nominovaného, přežili. Martin Šimek v době svého záchranářského činu patřil mezi oficiálně dospělé pouhý rok. Jako „čerstvý dospělák“ zachránil dva lidské životy s nasazením toho svého.

1B. Záchranářský čin laiků
subkategorie děti a mládež do 18 let
Zlatý záchranářský kříž
Záchrana života dvou nezletilých dětí
Martin a Matěj, studenti 2. ročníku Střední ekonomické školy v Jablonci nad Nisou, zachraňovali život hned dvěma malým dětem. Oba chlapci 17. července 2015 v rámci vodáckého kurzu sjížděli na kánoích řeku Jizeru v Dolánkách. Na břehu byla v té době mladá žena se svými dětmi. Náhle její 3letý syn sjel s odrážedlem přímo do vody. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu, kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Ke kočárku, který byl již plný vody, dopádlovala i učitelka obou chlapců. Společně se jim pak podařilo obě děti z vody vytáhnout a společně s matkou dopravit na břeh. Tam již čekali další spolužáci, kteří obě děti zabalili do suchého oblečení. Chlapci následně vytáhli z vody i odrážedlo s kočárkem. Velmi dramatická a vyhrocená situace měla díky Martinovi Bartošovi a Matějovi Hulíkovi a jejich učitelce šťastný konec.

2. Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
Zlatý záchranářský kříž
Záchrana života ročního dítěte
Na linku 155 volala vyděšená žena s naléhavým sdělením: „Prosím Vás pomozte mi, mám tady roční holčičku a asi jí zapadlo hroznové víno a nedýchá“. Operátorka ZZS KVK Jana Fojtlová okamžitě radí, aby si holčičku  položila přes koleno, hlavičkou dolů a provedla několik úderů mezi lopatky, aby se dýchací cesty uvolnily, zároveň zjišťuje adresu, na kterou má vyslat záchranáře. Žena popisuje, že holčička nedýchá delší dobu, že se bouchla do hlavičky, začala plakat a následně přestala dýchat. Telefonát začíná být náročný, jelikož děťátko začíná modrat a s vyděšenou plačící ženou se těžko komunikuje, navíc je na místě další žena a další děti a nelze tak rozpoznat, které dítě pláče. „Operátorka zjišťuje: „Pláče? Dýchá? Kouká?“ Žena odpovídá, že kouká, ale nepřítomným pohledem. Operátorka uklidňuje ženu ujištěním, že na místo jede sanitka s lékařem. „Už jsme ji daly do stabilizované polohy,“ ozve se v telefonu. Operátorka okamžitě reaguje, aby děťátko v žádném případě nedávaly do polohy na bok, ale položily jej na záda a lopatky podložili složenou utěrkou, aby docílily mírného záklonu hlavy. Holčička pláče a situace se začíná uklidňovat, operátorka slibuje ženám, že s nimi zůstane na telefonu, než dorazí záchranáři a snaží se uklidnit plačící ženu, která si situaci vyčítá. Po celou dobu má operátorka za to, že se jedná o maminku holčičky. Druhá žena, se kterou nyní komunikuje, jí sdělí, že je sousedka a druhá žena je teta dítěte, protože jeho matka je nemocná. Děťátko začíná zvracet a tak operátorka istruuje ženy, jak mají postupovat nyní. Najednou je slyšet pláč dítěte, operátorka zjišťuje, které z dětí pláče. „To správné, které má,“ ozve se hlas jedné z žen. Záchranka už je u domu a tak se operátorka loučí s ženami, aby mohly volat mamince.

3. Záchranářský čin profesionálního týmu
Zlatý záchranářský kříž
Dopravní nehoda osobního vlaku
22července 2015 se na železničním přejezdu ve Studénce srazil vlak pendolino s polským kamionem. První jednotka PO, která se dostavila do místa mimořádné události, byla HS Bílovec HZS Moravskoslezského kraje. Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že vlak po srážce dobrzdil až na konec nástupiště vlakového nádraží Studénka (při jízdě ze směru Ostrava). Trosky nákladního automobilu a převáženého nákladu se nacházely až do vzdálenosti 530 m od železničního přejezdu. Následkem střetu došlo rovněž ke vzniku požáru, kdy hořely pohonné hmoty z havarovaného nákladního automobilu. Celkem bylo v průběhu zásahu zachráněno 15 osob. Z nich byli 3 lidé složitě vyprošťováni pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a 12 osob bylo vyneseno. Poslední osoba z vlaku byla vyproštěna pouhou 1 hodinu a 8 minut po započetí složitých vyprošťovacích prací. Jednotky PO dále provedly evakuaci 107 nezraněných cestujících do čekárny hlavní drážní budovy, včetně jejich evidence a kontroly zdravotního stavu. Pomocí termokamery a speciálního vybavení byl prováděn průzkum vlaku pro vyloučení výskytu dalších zaklíněných osob v silně poškozené části Pendolina. V průběhu celého zásahu bylo patrné enormní nasazení, rychlost a efektivita spolupráce všech složek IZS. K pozitivům lze zařadit také vysokou úroveň komunikace ve štábu velitele zásahu. Celkem se na řešení mimořádné události podílelo 65 zasahujících hasičů, 27 zdravotnických záchranářů a 115 příslušníků Policie ČR, zásah trval nepřetržitě 15 hodin 20 minut.

4. Nejkurióznější záchranářský čin, letos cena neudělena

5. Humanitární čin mimo území ČR
Zlatý záchranářský kříž
25. dubna 2015 zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy stupnice, které postihlo přibližně 4,2 miliónu obyvatel, zraněno bylo více než 21 tisíc lidí a počet mrtvých dosáhl více než devíti tisíc. V sobotu 2. května 2015 v 15.00 hodin zahájil v blízkosti místního zdravotnického zařízení města Melamchi činnost Traumateam ČR. 12. května postihlo oblast další silné zemětřesení, bylo zaznamenáno přibližně dalších 200 mrtvých a 1500 zraněných. Na základě žádosti vlády Nepálu byla činnost Traumateamu ČR prodloužena do konce měsíce května. Důležitá byla činnost Traumateamu ČR i mimo mobilní jednotku v Melamchi. Na základě informací o přepokládaných počtech postižených a poraněných osob uvězněných v horském terénu vyčlenil Traumateam ČR mobilní tým, který vyjížděl každý den do terénu, a jeho práce byla vysoce efektivní.

Za dobu působení v Nepálu bylo Traumateamem ČR vyšetřeno celkem 1416 pacientů. Traumateam ČR v místě nasazení pracoval za obtížných klimatických podmínek: vysoké teploty, dusno, vlhko a vysoká prašnost. Práce v těchto podmínkách představovala pro celý tým a především pro ženskou část jednotky nadměrnou fyzickou zátěž. Všichni členové jednotky však prokázali velkou fyzickou i psychickou odolnost a flexibilitu při plnění úkolů humanitární mise. Humanitární mise Traumateamu ČR splnila očekávání a celý tým odvedl při pomoci nepálským lidem perfektní práci a výborně reprezentoval Českou republiku.

6. Výjimečný přínos pro záchranářství
Zlatý záchranářský kříž
MUDr.  Anatolij Truhlář
MUDr. Anatolij Truhlář spojil svůj profesní život se zdravotnickou záchrannou službou prakticky ještě v dobách studií na střední a vysoké škole. Po absolvování Lékařské fakulty UK HK začal pracovat jako lékař v oboru anesteziologie a resuscitace. Jakmile získal potřebnou kvalifikaci, stal se kmenovým lékařem královéhradecké záchranné služby a krátce nato vedoucím lékařem střediska letecké záchranné služby. Věrný, alespoň na částečný úvazek, ale zůstal i svému původnímu oboru. Po dobu jeho vedení zaznamenala LZS Hradec Králové významný kvalitativní  a organizační rozvoj. Od počátku svého působení na ZZS se rovněž aktivně stará o vzdělávání lékařů a záchranářů, několik posledních let  z pozice náměstka ředitele ZZS KHK pro výuku a výzkum. Mimo to se podílí na výuce mediků, lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů. Je aktivním dlouholetým členem výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Významně se zasloužil o založení České resuscitační rady a zároveň se stal jejím předsedou. Následně se stal členem výboru European Resuscitation Council (ERC). Významně se podílel také na úspěších českého resuscitačního týmu, který se na mezinárodních soutěžích v posledních třech letech umístil jednou na druhém místě a dvakrát zvítězil. Svými aktivitami tak Anatolij Truhlář přesáhl rámec České republiky a v celoevropském měřítku dlouhodobě skvěle reprezentuje české záchranářství i celou naši zdravotnickou veřejnost.

7. Cena časopisu RESCUE report
Zlatý záchranářský kříž
SDH při domově DOZP Všebořice
Před osmnácti lety, při pořádání soutěže Plamínek pro mateřské školy, vzešel od tehdejšího starosty OSH Vladimíra Stránského, ředitele pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny Pavla Doubravy a Venduly Veselé ze Všebořic nápad na uspořádání hasičské soutěže pro lidi z domovů pro zdravotně postižené. Pravidla připravil Pavel Soukup z DOZP ve Všebořicích a tentýž rok právě tam založil sbor dobrovolných hasičů při tomto domově. Nultý ročník Speciální hasičské olympiády pro lidi s mentálním postižením se uskutečnil v roce 1999. Od roku 2008 se olympiáda koná ve venkovním areálu ZŠ E. Krásnohorské, jejíž vedení akci významně podporuje. Pořadatelem olympiády je DOZP Všebořice a Okresní sdružení hasičů ČMS Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů ČMS ÚK.

Šestičlenná družstva se o putovní pohár hejtmana Ústeckého kraje utkávají v sedmi hasičských disciplínách (každá disciplína je zvláštně uzpůsobena zdravotnímu stavu soutěžících). Olympiáda získává léty stále větší ohlas a kladné reference. Na olympiádu přijíždějí domovy z celého Ústeckého kraje. Speciální hasičská olympiáda a další hasičské soutěže rozvíjejí znalosti a technické dovednosti v oblasti požární ochrany. Cílem je nejen soutěžní formou podporovat zájem o požární ochranu, ale zejména připravit všechny soutěžící na zvládání mimořádných událostí, které jim život může přinést. Pavel Soukup a jeho sbor se také aktivně zapojili do pomoci při povodních v roce 2002, kdy celkem odpracovali 248 hodin.

8. Cena generálního mediálního partnera
Zachránili dva lidské životy
Mezi obcí Vlčice a osadou Hrádeček sjel 17. července 2015 krátce po 10. hodině 18letý řidič s vozidlem Škoda Felicia, ve kterém jela ještě 16letá dívka, z dosud nezjištěných příčin mimo silnici a narazil do stromu. Vozidlo se v okamžiku vznítilo a posádka zůstala uvězněna uvnitř. V té chvíli okolo projížděl pan Jan Rom, který zastavil a ihned začal jednat. Protože byl automobil nárazem do stromu zdeformovaný, musel pomocí klády, kterou našel nedaleko, rozbít okno na straně řidiče. V tu dobu byl již na místě nehody další projíždějící řidič, pan Petr Dřevikovský, který také přispěchal na pomoc. Ze silně zakouřené škodovky se jim podařilo vyprostit mladíka, který jim řekl, že uvnitř je ještě spolujezdkyně. Poté upadl do bezvědomí. Času nezbývalo mnoho, protože vozidlo bylo téměř celé v plamenech; dívku se jim přesto podařilo z auta vytáhnout. Za několik okamžiků vozidlo vzplálo a úplně shořelo. Mladík a dívka byli s těžkým zraněním převezeni do Oblastní nemocnice v Trutnově. Jednoznačně lze konstatovat, že pan Rom s panem Dřevikovským svým odvážným a rychlým zákrokem předešli daleko vážnějším následkům, které by s největší pravděpodobností byly fatální. Statečné jednání obou mužů v dané situaci je příkladem pro veřejnost a zaslouží uznání.

9. Cena Generálního ředitele HZS ČR
Velitelské rozhodnutí v mezní situaci
13. srpna 2015 krátce před devátou hodinou ráno byl operačnímu středisku HZSP Unipetrol RPA ohlášen únik propylenu. Před příjezdem i při příjezdu jednotky HZSP na místo zásahu došlo k několika explozím a vzniku následného požáru. Již cestou k zásahu požádal velitel HZSP Unipetrol RPA Petr Králert o vyhlášení 2. stupně požárního poplachu. O několik minut později došlo k roztržení potrubí, a tím i k masivnímu úniku propylenu a jeho hoření. Velitel zásahu proto ihned požádal o vyhlášení 3. stupně poplachu, který následně kvůli vzniku dalších požárů změnil na zvláštní stupeň požárního poplachu. Vzhledem k charakteru požáru a s přihlédnutím k rozsahu a ohrožení rozlehlého areálu podniku se nejednalo o běžný hasební zásah. Ing. Petr Králert svým rozhodným a autoritativním jednáním, osobním příkladem a zapojením se do zahájení hasebních prací při zdolávání vzniklého požáru zajistil včasnou evakuaci zaměstnanců (3.142 osob) bez ztrát na lidských životech.

10. Cena policejního prezidenta
Záchrana dvou žen z hořícího domu
17.5. 2015 v 16:07 hodin zavolala na tísňovou linku vyděšená nezletilá dívka a oznámila, že u sousedů hoří rodinný dům. Prap. Antonín Novák se na místo události dostal jako první. Pohotově se v situaci zorientoval a vstoupil do rodinného domu. V hustém dýmu, jenž nepříjemně štípal do očí a podstatně snižoval viditelnost, si nominovaný povšiml neznámé ženy, která měla zjevné problémy s dýcháním a působila dezorientovaným dojmem. Rychle ženu vyvedl z domu ven, později bylo zjištěno, že zachráněná žena trpí silným astmatem a v průběhu požáru se nadýchala velkého množství toxických zplodin, což si vyžádalo následný převoz do nemocnice. Vzhledem k množství vdechnutých zplodin je vysoce pravděpodobné, že kdyby prap. Novák nezareagoval s takovou rozhodností a osobní statečností, mohlo dojít k podstatně těžší újmě na zdraví. Od zachráněné se dále dozvěděl, že v domě se nachází další osoba, matka zachráněné. Požár se mezitím rozšířil a jedovatý dým, který snižoval viditelnost jen na několik centimetrů, zaplnil prakticky celý dům. Antonín Novák vstoupil do domu a vydal se hledat druhou osobu, přičemž riskoval vlastní život a zdraví. V patře domu nalezl postarší ženu, kterou stoupající dým zahnal až k balkónovým dveřím. Vzhledem k věku této paní (80 let) a jejím sníženým pohybovým schopnostem musel nominovaný ohroženou seniorku z domu skrze plameny i hustý dým vynést. Nominovaný příkladným jednáním dokázal, že policie není pouze represivní složkou, ale že je rovněž složkou, jejíž příslušníci při záchraně života a zdraví svých spoluobčanů neváhají nasazovat vlastní život.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.