Ocenenie 2014

9. ROČNÍK PROJEKTU SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ ZÁCHRANÁRSKY ČIN ROKU 2014

1. Záchranársky čin laickej verejnosti

Zlatý záchranarsky kríž

Obetavé nasadenie vlastného života

Víťaz:  Lóránt Czirák

Lóránt Czirák dňa 6. februára 2014 nezištne a obetavo nasadil vlastný život pri dopravnej nehode,  kde osobné motorové vozidlo aj s posádkou (vodič, spolujazdec) z bližšie nezistených príčin vletelo do rieky Čierna Voda.  Aj napriek sťaženým poveternostným podmienkam (hmla, tma, nízka teplota vzduchu ako i vody) bez váhania a overenia hĺbky vodného toku skočil do rieky a následne vyslobodil z ponoreného osobného motorového vozidla oboch pasažierov. Vytiahol ich na breh, kde zároveň svojim pohotovým úkonom poskytol predlekársku pomoc, ktorá výrazne a zjavne zlepšila zdravotný stav oboch pasažierov vozidla.

Svojím konaním preukázal statočnosť, odvahu, hrdinstvo a rozhodným konaním zachránil ľudské životy.

2. Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov

Zlatý záchranarsky kríž

Záchrana muža

Víťaz:  ppor. Mgr. Vladimír Vorčák

Dňa 27.09.2014 bol v čase osobného voľna Mgr. Vladimír Vorčák na prechádzke so svojimi príbuznými v obci Oravská Lesná, okres Námestovo, počas ktorej zaregistroval prejavy paniky, počul plač a nariekanie ženy. Zistil, že žena volá o pomoc a neúspešne sa snaží dostať muža – vodiča spoza volantu. Vodič nereagoval na okolie, nevnímal hlasy, vypadávalo mu dýchanie a jeho zreničky vykazovali znaky malej reakcie na svetlo. Bolo nevyhnuté poskytnúť mu prvú pomoc, čo Mgr. Vorčák vyhodnotil  ako bezprostredné ohrozenie života a zdravia tohto muža. Ihneď muža vybral z vozidla, uložil ho do stabilizovanej polohy, zabezpečil priechodnosť dýchacích orgánov a rozvážnymi pokynmi docielil uvoľnenie mužovho stavu. Následne privolal odbornú lekársku pomoc prostredníctvom linky 112, pričom po celú dobu do príchodu profesionálov podával prvú pomoc zabezpečujúcu „reštart“ a udržiavanie základných životných funkcií postihnutého muža, čo bolo úspešné, a čím sa mu podarilo odvrátiť bezprostredne hroziaci stav. Priamym dýchaním z úst do úst, masážou srdca a udržiavaním základných životných funkcií do príchodu záchranárov Mgr. Vorčák podal podľa vyjadrenia samotných záchranárov život zachraňujúci úkon.

Čestné uznanie

Závažná dopravná nehoda

Víťaz:  kpt. Mgr. Pavol Gaborčák

Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo dňa 19.8.2014 v čase okolo 08.40 hod. na ceste I/77 v križovatke ciest Tarnov – Sveržov, okres Bardejov, v katastri obce Tarnov, kde sa zrazili dve osobné motorové vozidlá. Pri závažnej dopravnej nehode boli dve osoby usmrtené a ďalšie 4 osoby ťažko zranené. Navrhovaný policajt Pavol Gaborčák nehľadiac na ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia svojho života možným požiarom alebo výbuchom motorových vozidiel po nehode  sám   iniciatívne  ako  prvý  pomáhal   všetkým  osobám,   ktoré  sa   nachádzali   na mieste tragickej udalosti a aj jeho osobným pričinením sa podarilo dostať mimo ohrozenia života ťažko zranené osoby, z toho dve boli maloleté deti. Všetkým  poskytol neodkladnú prvú pomoc a koordinoval činnosť náhodných občanov pri záchrane ľudských životov až do príchodu  záchranárskych zložiek. Žiaľ dvom osobám pre závažné devastačné poranenia hlavy a trupu pomôcť nedokázal a tieto zraneniam podľahli po prevoze do nemocnice.

3. Záchranársky čin profesionálneho kolektívu

Zlatý záchranársky kríž

Záchrana zavalenej osoby

Víťaz: Hasičská stanica Štúrovo

Operačný dôstojník operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre nahlásil na HS Štúrovo, že v areáli priemyselného parku firmy Smurfit Kappa Obaly a.s. v Štúrove sa nachádza pod spadnutou železnou konštrukciou zavalená osoba – zamestnanec firmy ukrajinskej národnosti. Výjazd vykonali slúžiaci príslušníci HS Štúrovo v zložení: npor. Peter Berecz – veliteľ zásahu, ppráp. Mgr. Dávid Kiss, ppráp. Róbert Czibor a nrtm. Peter Virga technikou MB Vario 816 D a CAS 30 Iveco Trakker. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že pracovníci firmy vykonávali demolačné práce bývalej kotolne firmy. Kotolňu predstavovala oceľová konštrukcia vysoká cca 30 m s pôdorysom 15 m x 15 m, pričom celková hmotnosť konštrukcie, ktorú likvidovali pálením, sa pohybovala okolo 4000 ton. Konštrukcia mala cielene padnúť na zem a tam mali pokračovať v demolačných prácach. Pri páde konštrukcie však táto zachytila jedného zo zamestnancov, zavalila ho tak, že telo ostalo zakliesnené pod konštrukciou a mimo nej trčala len časť jednej nohy. Okolo tela zavalenej osoby sa nachádzalo množstvo kovových častíc z padnutej konštrukcie, ako množstvo ventilov, armatúr a iných častí konštrukcie, ktoré ohrozovali zranenú osobu. Konštrukcia nepadla priamo na telo zamestnanca, ale vzhľadom na jej veľkú hmotnosť  hrozilo zavalenie zamestnanca

Následne boli o nehode vyrozumení riadiaci dôstojník OR HaZZ Nové Zámky plk. JUDr. František Jankovský, vedúci OPT mjr. JUDr. Ondrej Hanzlík a Ladislav Rozsnyó, veliteľ čaty z HS Nové Zámky, ktorí sa dostavili na miesto udalosti technikou Nissan Navara. Menovaní príslušníci zabezpečovali komunikáciu s operačným strediskom KR HaZZ Nitra, so zdravotnou službou, s príslušníkmi Policajného zboru, oboznamovali so situáciou riaditeľa KR HaZZ v Nitre, hovorcu KR HaZZ v Nitre, zabezpečili na miesto udalosti rôzne stroje a zariadenia na odvoz odpálených kusov a rozhodovali o ďalšom postupe záchranárskych prác.

Po príchode na miesto udalosti jednotka začala so záchranárskymi prácami. Snažili sa dostať čo najbližšie k zranenej osobe. K tomu použili zdvíhacie vankúše, hydraulické náradie Holmatro, rôzne páčidlá, kliny, oceľové laná, avšak bezúspešne.

V tomto čase sa na mieste udalosti nachádzala aj rýchla zdravotná pomoc a letecká záchranná služba. Za pomoci hydraulického náradia sa podarilo vytvoriť otvor v konštrukcii a dostať sa k zranenej osobe. Zistilo sa, že zranená osoba je pri vedomí a komunikuje. Za pomoci zdravotníckeho personálu príslušníci HaZZ  nasadili cez vytvorený otvor zranenému kyslíkovú masku.

Nakoľko záchranárske práce vykonávané vyššie uvedenými dostupnými prostriedkami zaradenými do používania v zbore boli neúspešné, bolo rozhodnuté, že jediným možným spôsobom ako zranenú osobu bude možné dostať spod konštrukcie, je postupné rozpaľovanie konštrukcie kyslíkovým horákom. S postupom záchranárskych prác bola oboznámená aj zranená osoba. Morálna podpora zranenému bola podaná nielen zo strany zasahujúcich, ale aj  zo strany kolegov.

Následne bola prikrytá nehorľavou prikrývkou. Pri uvedenej činnosti bolo vyvinuté veľmi veľké teplo, z uvedeného dôvodu príslušníci HaZZ zabezpečovali ochladzovanie okolitej konštrukcie ako i samotnej zranenej osoby. Aby pri rozoberaní konštrukcie kotolne nedošlo k úplnému zavaleniu zranenej osoby, príslušníci zboru museli okrem ochladzovania zabezpečovať aj stabilizovanie uvedenej konštrukcie. Po konzultáciách so zamestnancami firmy sme uvažovali nad možnosťou využitia podporných materiálov, aby sme čo najlepšie zastabilizovali konštrukciu proti zrúteniu. Po zvážení všetkých možných dostupných prostriedkov sa zdal byť najvhodnejším podperným prostriedkom vysokozdvižný vozík, ktorý po celý čas záchranných prác podopieral tú časť konštrukcie, ktorá sa nachádzala nad zranenou osobou. Ako podperné prostriedky sa použili aj rôzne improvizované podperné materiály, ktoré sa nenachádzali v okolí nehody, ale boli postupne zadovážené zamestnancami firmy a niektoré bolo potrebné na mieste udalosti aj vyrobiť.

Konštrukcia bola postupne rozrezávaná a po častiach odstraňovaná. Počas týchto prác sa neustále komunikovalo so zranenou osobou, zároveň sa kontroloval jej zdravotný stav, životné funkcie a o každej činnosti, ktorá sa mala vykonať, bola  informovaná. Nedá sa nespomenúť aj nemalá miera takmer 5 hodinového hroziaceho rizika zrútenia spomínanej  4000 tonovej konštrukcie , ktorá bola permanentnou hrozbou pre všetky osoby a príslušníkov podieľajúcich sa na vykonávaní záchranných a zabezpečovacích prác pri vyslobodzovaní zavaleného pracovníka. Keď bola osoba vytiahnutá spod konštrukcie, odovzdala sa  na ďalšie ošetrenie zdravotnej službe. Podľa vyjadrenia zdravotníkov zranená osoba mala pomliaždenú nohu v oblasti členka a otvorenú zlomeninu v oblasti kolena, ale iné vážne zranenia neboli viditeľné. Nakoľko sa osoba nachádzala dlhú dobu pod železnou konštrukciou a nebolo možné posúdiť poranenia vnútorných orgánov, zdravotníci rozhodli o transportovaní zraneného vrtuľníkom do nemocnice v Nitre. Vzhľadom na náročnosť a rizikovosť vyslobodzovacích prác zásah trval od 16:32 hod. do 21:05hod.

Na mieste bola prítomná aj RZP a letecká záchranná služba. Pracovníci RZP v spolupráci s príslušníkmi zboru počas záchranárskych prác zabezpečovali zranenej osobe životné funkcie a po jej vytiahnutí spod konštrukcie a vrtuľníkom bola prevezená do nemocnice.

Zasahujúce zložky: letecká záchranná služba, rýchla zdravotná pomoc, Obvodné riaditeľstvo PZ Štúrovo.

Čestné uznanie

Nehoda autobusu

Víťaz: Krajské riaďitelstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava, Kolektív policajtov a zamestnancov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a Modrý Anjel

V piatok 6. júna 2014 bola pred štvrtou hodinou popoludní ohlásená dopravná nehoda jedného autobusu na diaľnici D1 na 73 km v smere do Bratislavy v katastri obce Veľké Kostoľany, okres Piešťany. Autobus, v ktorom sa viezli študenti z Trnavského gymnázia, pri dopravnej nehode zišiel z cesty a prevrátil sa na bok. Po príchode na miesto udalosti začali hasiči s okamžitým poskytovaním predlekárskej prvej pomoci. Veliteľ zásahu si vyžiadal ďalšie sily a prostriedky, diaľnicu v danom pruhu bolo potrebné uzavrieť pre lepšiu koordináciu zásahu a zamedzeniu prístupu nepovolaných osôb. Na mieste udalosti zasahovalo tiež niekoľko posádok záchrannej zdravotnej služby, k ťažko zraneným osobám boli privolané 2 vrtuľníky. Vzhľadom na veľkosť a rozsah udalosti nariadil veliteľ zásahu mjr. Filip Rastislav zriadenie štábu pre koordináciu a podporu hasičských jednotiek, ktoré zasahovali na mieste udalosti. Pri dopravnej nehode sa zranilo 28 osôb a 4 osoby dopravnú nehodu neprežili. Počas zásahu boli pozostalým obetiam dopravnej nehode k dispozícii psychológovia HaZZ. Zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Piešťanoch, Hlohovci, Trnave, Seredi, Holíči, Trenčíne a Novom Meste nad Váhom, ktorí po ošetrení zranených osôb zabezpečili havarovaný autobus proti vzniku požiaru, pomohli ho vytiahnuť z priekopy na cestu a naložiť na vozidlo odťahovej služby.

Na záchrannej akcii sa zúčastnilo 59 policajtov, ktorí poskytli prvotnú bezodkladnú súčinnosť pri záchrane životov a zdravia účastníkov nehody. Na zabezpečovanie odklonu dopravy  – policajti Krajského a Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave, tímy vyšetrovateľov a kriminalistov – policajti Krajského a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, zadokumentovanie miesta a následné vyšetrovacie úkony – policajti obvodných oddelení Okresného riaditeľstva Policajného zboru Trnava, Piešťany, Hlohovec. Na poskytnutie psychickej podpory účastníkom nehody a ich príbuzným –  psychológovia.

4. Najkurióznejšie záchranársky čin, tento rok nebola cena udelená

5. Výnimočný prínos pre záchranárstvo

Zlatý záchranarsky kríž

Víťaz: MUDr. Pavol Maslík, PhD.

Za dlhoročnú odbornú činnost v rezorte vojenského zdravotníctva, urgentnej medicíny a predovšetkým však za významný podiel na vybudovaní Výcvikového strediska Lešť, ktoré patrí  medzi najlepšie vybavené viacúčelové tréningové centrá pre taktickú prípravu a nácvik mimoriaadnych situácií a hromadných nešťastí v celej strednej Európe so širokým spektrom využitia pre  všetky zložky IZS.

Životopis:

Narodený: 8. 8. 1953 Obeckov

Vzdelanie:

1968-1971 Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, Veľký Krtíš
1971-1978 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1983 špecializačná atestácia I. stupňa z interného lekárstva
1987 nadstavbová špecializačná atestácia z telovýchovného lekárstva

Dôstojnícké hodnosti:

01.05.1994 podplukovník
1997 plukovník
01.01.2007 brigádny generál
2013 výslužba

01.01.1997-31.12.2006 Velitel Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
01.01.2007-02.11.2011 Velitel  Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
01.06.2012-04.04.2013 Velitel Ústav špeciálneho zdravotníctva  a výcviku MO SR Lešť

01.05.1994 –  zástupca riaditeľa Odboru riadenia vojenského zdravotníctva, MO SR
01.09.1994 – 01.1995 – náčelník oddelenia liečebno-preventívnej starostlivosti zdravotníckej správy GŠ ASR
01.1995 – riaditeľ oddelenia zdravotníckej starostlivosti, MO SR
01.01.1997 – 31.10.2011 – riaditeľ Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku
01.02.2012 – 31.05.2012 – zástupca veliteľa pracoviska pre usporiadanie pracovno-právnych vzťahov Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku
01.06.2012 – 04.2013 –  riaditeľ Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku

Ocenění:

1997 – Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa

1998 – Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa

2005 – Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny

2006 – Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa

2008 – Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky

2009 – Medaila vojenského obranného spravodajstva – 1. stupeň

2009 – Medaila vojenského obranného spravodajstva – 2. stupeň

2011 – Medaila Vojenskej polície – 1. stupeň

2012 – Medaila vojenskej spravodajskej služby – 2. stupeň

26.6.2013 – Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky – 3. stupeň

6. Cena RESCUE reportu  za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu

Zlatý záchranársky kríž

Víťaz: Krajina záchrancov

Projekt Krajina záchrancov je unikátnou iniciatívou zameranou na zvýšenie počtu obyvateľov Slovenska, ktorí majú osvojené základy prvej pomoci. Prvá pomoc laikov na mieste nehody či úrazu je mimoriadne dôležitá z hľadiska záchrany života postihnutého, skrátenia doby liečby či zabráneniu vzniku trvalých následkov. Pokrytie času do príchodu záchrannej služby je práve v ich rukách. Krajina záchrancov zjednodušila spôsob, akým sa Slováci možu prvú pomoc naučiť. Na webe www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne absolvovať teoretické základy prvej pomoci prostredníctvom e-learningového kurzu. Následne už postačí len skrátený praktický nácvik v trvaní 4 hodiny a za zvýhodnenú cenu 14,19€ u partnerov projektu – Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Falck. Hlavným partnerom projektu je spoločnoť Pfizer, partnermi ďalej sú: Slovenský Červený kríž, Falck, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.